Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Opublikowano 15 czerwca 2022 roku

Szanowni Państwo – Promotorzy prac licencjackich oraz magisterskich,

W związku z uruchomieniem kolejnej, IX edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką lub magisterską) z zakresu MSG, uprzejmie zapraszam Państwa promotorów do zgłaszania najlepszych prac. Każdy promotor może zgłosić jedną pracę z każdego ze swoich seminariów. Zgłoszona praca musi spełnić następujące warunki:

  1. tematyka pracy powinna się mieścić w zakresie problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych;
  2. obrona pracy musi się odbyć w okresie 1.10.2021-30.09.2022;
  3. ocena pracy wystawiona zarówno przez promotora, jak i recenzenta musi być bdb;


Prace będą oceniane przez recenzentów odrębnie w kategorii prac licencjackich oraz magisterskich. W wyniku przeprowadzenia kwalifikacji na poziomie Wydziału dwie najlepsze prace zostaną skierowane do etapu ogólnopolskiego. W bieżącej edycji organizatorem konkursu jest Uniwersytet Gdański. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://ekonom.ug.edu.pl/web/okmsg/

Bardzo proszę o zgłaszanie prac na adres mailowy: hanna.treder@ug.edu.pl, wraz z załączoną pracą w formacie Pdf oraz wypełnionym przez Autora oświadczeniem zawierającym zgodę na przystąpienie do konkursu (formularz do pobrania na stronie WE: Olimpiady i konkursy – Ogólnopolski konkurs MSG – Do pobrania – I etap konkursu na WE – Zgoda Autora pracy).


Dr hab. Hanna Treder, prof. UG