Komunikat wyborczy nr 4 z dnia 16.10.2021

Opublikowano 16 października 2021 roku

Komunikat wyborczy nr 4 z dnia 16.10.2021

Wyniki wyborów do Rady Wydziału Ekonomicznego – stan na 16.10.2021

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Gdańskiego z 13 czerwca 2019 r. ze zm. § 74.2. oraz w wyniku wyborów zgodnych z Ordynacją wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego w skład Rady Wydziału Ekonomicznego wchodzą następujące osoby:

 1. Dziekan: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

 2. Prodziekani:
  dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
  dr Tomasz Gutowski
  dr Magdalena Markiewicz

 3. Kierownicy katedr:
  prof. dr hab. Jacek Zaucha
  dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
  dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
  dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
  dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
  dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
  dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
  dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG
  dr hab. Anita Szymańska
  dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
  dr hab. Piotr Zientara, prof. UG 

 4. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:
  prof. dr hab. Ewa Oziewicz
  dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
  dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG
  dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG
  dr hab. Ernest Czermański, prof. UG
  dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
  dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
  dr hab. Anna Golejewska, prof. UG
  dr hab. Krzysztof Grzelec, prof. UG
  dr hab. Katarzyna Hebel, prof. UG
  dr hab. Andrzej Jezierski, prof. UG
  dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
  dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
  dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG
  dr hab. Joanna Kuczewska
  dr hab. Beata Majecka, prof. UG
  dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG
  dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG
  dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG
  dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG
  dr hab. Iwona Sobol
  dr hab. Michał Suchanek, prof. UG
  dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
  dr hab. Hanna Treder, prof. UG
  dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG
  dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG
  dr hab. Marcin Wołek, prof. UG
  dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG

 5. Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
  dr Sławomir Antkiewicz
  dr Tomasz Bieliński
  dr Aleksandra Borowicz
  dr Jacek Grodzicki
  dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
  dr Bożena Kłusek-Wojciszke
  dr Sylwia Machowska-Okrój
  dr Leszek Reszka
  dr Agnieszka Ważna
  mgr Dariusz Weiland

 6. Wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi:
  Waldemar Kuczewski
  mgr Ewa Krukurka
  mgr Beata Szalkowska  

 7. Przedstawiciel doktorantów wydziału:
  mgr Piotr Wulgaris


Przedstawiciele studentów wydziału (13 osób) zostaną wybrani w trybie i na zasadach określonych w regulaminie samorządu studenckiego. Planowany termin wyborów 17.10.2021.Przewodniczący Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG