Komunikat wyborczy nr 2 z dnia 13.10.2021

Opublikowano 13 października 2021 roku

Komunikat wyborczy nr 2 z dnia 13.10.2021

Odwołanie zebrania wyborczego 14.10.2021 oraz wyniki wyborów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego


Zgodnie z ORDYNACJĄ WYBORCZĄ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (§ 22d), w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby mandatów do obsadzenia, „wyborów w danej grupie nie przeprowadza się, a wszyscy zgłoszeni kandydaci stają się przedstawicielami danej grupy w radzie wydziału”.

W związku z tym zebranie wyborcze zaplanowane na 14.10.2021 na godz. 13:00 zostało odwołane.

Z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Ekonomicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, mandat członka Rady Wydziału Ekonomicznego uzyskały następujące osoby:

  1. dr Sławomir Antkiewicz
  2. dr Tomasz Bieliński
  3. dr Aleksandra Borowicz
  4. dr Jacek Grodzicki
  5. dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
  6. dr Bożena Kłusek-Wojciszke
  7. dr Sylwia Machowska-Okrój
  8. dr Leszek Reszka
  9. dr Agnieszka Ważna
  10. mgr Dariusz Weiland

 


Przewodniczący Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG