Rozstrzygnięcie konkursu PTE

Opublikowano 12 lutego 2021 roku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 10 lutego została rozstrzygnięta XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020.


Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich (wśród nagrodzonych znalazło się trzech absolwentów naszego Wydziału):

 • Panu Wiesławowi Bielickiemu - praca nt. „Innowacyjne przeobrażenia transportu morskiego w XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem floty autonomicznej.”
  Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rucińskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Wydział Zarzadzania, Katedra Logistyki


Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Renacie Stojanowskiej - praca nt. „Gry symulacyjne jako nowoczesna metoda rozwoju kompetencji z zakresu ekonomii.”
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Brodzickiego, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego

 • Pani Marcie Bogdziewicz - praca nt. „Analiza wydatków na kulturę w krajach Unii Europejskiej jako wskaźnik dobrobytu”
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak - Derlacz, prof. PG, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii


 
Kapituła Konkursowa przyznała główną nagrodę w XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich:

 • Pani Paulina Głodowskiej - praca nt. „Portale samorządowe wybranych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego jako narzędzie promocji terytorialnej.”
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Alicji Sekuły, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii


Ponadto wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Panu Mikołajowi Drożdżyńskiemu - praca nt. „Rynek funduszy inwestycyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Regulacje prawne, uwarunkowania rozwoju oraz analiza podmiotów.”
  Praca napisana pod kierunkiem dr Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

 • Pani Aleksandrze Rojek - praca nt. "Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na przykładzie Farm Frites Poland S.A.”
  Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Majeckiej, prof. UG, Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych


Wszystkim serdecznie gratulujemy !