SAGE Research Methods

Opublikowano 11 lutego 2021 roku

SAGE Research Methods to pełnotekstowa baza publikacji z zakresu metod badawczych. Może być wykorzystana w celu podniesienia własnych kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również w kształceniu studentów i doktorantów. Zawiera bazę książek na temat metod badawczych, w tym uznane pozycje dotyczące metod ilościowych i jakościowych, analizy statystycznej i ekonometrycznej, oraz encyklopedie zawierające podstawowe definicje, które można wykorzystać na etapie projektowania badania oraz przygotowania opisu metody badawczej do artykułu naukowego. W bazie można również znaleźć filmy instruktażowe z wyjaśnieniem różnych metod badawczych. Kolejne z narzędzi dostępnych w bazie – Project planner – ułatwia zaprojektowanie własnego badania oraz wybór metody badawczej bądź metody analizy danych.

https://www.bg.ug.edu.pl/e-zasoby/bazy-danych (litera S)

Zapraszamy do korzystania!