Wybory przedstawicieli WE do Senatu UG

Opublikowano 01 czerwca 2012 roku

Dnia 24 maja 2012 r. odbyły się wybory przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Decyzją nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy i stopień  doktora habilitowanego wybrano

prof.zw. dr hab. Danutę Marciniak-Neider
prof.zw. dr hab. Jana Burnewicza

Decyzją nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  lub stopnia naukowego doktora habilitowanego  wybrano

dr Elżbietę  Adamowicz.

Serdecznie gratulujemy !!!