dr hab. Piotr Zientara

Opublikowano 01 czerwca 2012 roku

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku nadała Doktorowi Piotrowi Zientarze stopień Doktora habilitowanego.


27.10.2011
Złożenie wniosku dr Piotra Zientary skierowanego do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

19.12.2011
Pismo z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu informującego o powołaniu Komisji Habilitacyjnej dr Piotra Zientary

26.04.2012
Uchwała Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania dr Piotrowi Zientarze stopnia doktora habilitowanego

17.05.2012
Uchwała Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nadania dr Piotrowi Zientarze stopnia doktora habilitowanego