Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 13 lipca 2012 roku

Na podstawie § 78 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Logistyki

Wymogi:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym,
 • posiadanie wiedzy i zainteresowań badawczych w zakresie logistyki,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku,
 • doświadczenie w pracy z systemem klasy ERP;
 • predyspozycje do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym predyspozycje do pracy zespołowej,
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego,
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UG,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 ),
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


Termin i adres przesłania dokumentów: do 31 sierpnia 2012 r., na adres:
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 17 września 2012 r., g. 13.00
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Logistyki, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 104.

 


Dziekan Wydziału Ekonomicznego


Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski