dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

Opublikowano 08 listopada 2013 roku

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr Elżbiety WOJNICKIEJ-SYCZ25 czerwca 2013

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

19 września 2013
Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG

15 października 2013
Powołanie Komisji Habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów

30 października 2013
Wysłanie powiadomień o powołaniu, wraz z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego, do osób wchodzących w skład Komisji Habilitacyjnej

29 stycznia 2014
Zakończenie pracy recenzentów oraz przekazanie recenzji członkom Komisji Habilitacyjnej

18 lutego 2014 ok. 14:30
Spotkanie Komisji Habilitacyjnej

10 kwietnia 2014
Uchwała Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie nadania dr Elżbiecie Wojnickiej-Sycz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii