KREATOR PRZYSZŁOŚCI

Opublikowano 10 lipca 2024 roku

Rozstrzygnięcie konkursu „KREATOR PRZYSZŁOŚCI” o nagrodę im. RAFAŁA STEPNOWSKIEGO dla studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

W dniu 9 lipca 2024 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, w skład której wchodzili przedstawiciele fundatorów nagrody ze strony rodziny śp. Rafała Stepnowskiego oraz władze Wydziału Ekonomicznego. W finale konkursu uczestniczyła trójka studentów, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia oraz odpowiadali na dodatkowe pytania. Aktywność społeczna i różnorodność osiągnięć studentów wzbudziły podziw kapituły. Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany.

Ostatecznie po długiej dyskusji oceniono działalność studentów według wskazanych w regulaminie kryteriów, czyli:

  • Zaangażowanie i aktywność kandydata w ramach organizacji wydarzeń, projektów, inicjatyw na rzecz uczelni, promowanie pozytywnego wizerunku uczelni itp.
  • Zaangażowanie społeczne - aktywne uczestnictwo kandydata w działaniach popularnonaukowych, społecznych, charytatywnych, wolontariacie itp. na rzecz społeczności lokalnej
  • Inicjatywa i kreatywność - oryginalność działań podejmowanych przez kandydata oraz innowacyjność w podejściu do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej
  • Umiejętność budowania współpracy wewnątrz i na zewnątrz uczelni, w tym z różnymi grupami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi itp.
  • Efektywność i skuteczność działań - rezultaty osiągnięte przez kandydata w realizowanych projektach na rzecz społeczności lokalnej lub uczelni, zarówno w krótkim, jak i długim okresie
  • Jakość prezentacji kandydata.


Gratulujemy Laureatowi Nagrody Panu Oskarowi Kapela, którego pasja, determinacja i umiejętność angażowania do wspólnych działań  prowadzą do sukcesów w krótkim i dłuższym okresie. Osiągnięcia Pana Oskara nie tylko wyróżniły się na tle innych, ale też zainspirowały do myślenia o przyszłości.

Jednocześnie podkreślono, że finaliści: Pani Celine Haida oraz Pan Jan Markanicz wzbudzili podziw swoimi dotychczasowymi osiągnięciami i kreatywnością, umiejętnością pracy w zespole oraz sprecyzowanymi planami na przyszłość.

Gratulujemy wszystkim Finalistom i życzymy wielu wspaniałych projektów i sukcesów, które przyczynią się do zmiany otaczającej nas rzeczywistości.Informacje o konkursie


Konkurs został ustanowiony w celu nagrodzenia studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego szczególnie aktywnych w obszarze społecznym. Patronem Konkursu „KREATOR PRZYSZŁOŚCI” jest przedwcześnie zmarły w 2023 r. Rafał Stepnowski, przedsiębiorca i innowator, absolwent i członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego. Nagroda przyznawana jest tym studentom, którzy podobnie jak Rafał Stepnowski, są liderami i wizjonerami – „kreatorami przyszłości”, wywodzącymi się z naszej społeczności i działającymi na rzecz społeczeństwa.

Nagroda w Konkursie „Kreator Przyszłości” przyznawana jest za wyróżniającą się aktywność na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Ekonomicznego i społeczności lokalnej.

Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 6000 złotych.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=5848Sylwetka Rafała Stepnowskiego, przedsiębiorcy, innowatora, absolwenta i członka Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego


Rafał Stepnowski ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomiczny), kierunek Handel Zagraniczny. Pracę magisterską „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Edmunda Pietrzaka w ówczesnym Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Walutowych. Był też przewodniczącym samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 r. W latach 2008-2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management).
Rafał Stepnowski był prezesem spółki Boeing Poland. Swoją drogę zawodową rozpoczął w firmach informatycznych, tworząc wraz z ojcem w 1993 r. firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie: C-Map Poland, która następnie połączyła się z firmą Jeppesen, należącą do koncernu Boeing.
Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej, a tylko w Gdańsku pracuje 800 osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów. Swoimi działaniami wspierał także rozwój i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner.
Rafał Stepnowski wywarł ogromny wpływ na bezpieczeństwo Polski i podniósł możliwości obrony naszego kraju przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, ale też wcześniej - współpracując z Polską Marynarką Wojenną. Dzięki jego działaniom została ona wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.
Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, aktywnie brał udział w pracach i spotkaniach Rady.
Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. Współpracował również z Wydziałem Ekonomicznym
Uniwersytetu Gdańskiego jako zewnętrzny praktyk w ramach wielu przedmiotów kursowych na studiach prowadzonych w języku polskim i angielskim, w tym nt. międzynarodowej polityki pieniężnej, rynków kapitałowych oraz strategii biznesowych, a także kształtowania umiejętności zawodowych. Prowadził wykłady zarówno osobiście, jak również zapraszając praktyków w mury uczelni. Był też prelegentem Międzynarodowej Konferencji Ekonomii Wartości (Open Eyes Economy Summit, OEES) czy Government Relations Forum, Central and Eastern Europe.
Patrzył w przyszłość - był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room w Polsce, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał dzieci żołnierzy – ofiar misji pokojowych. Założył i przewodniczył Fundacji Jeppesena, która skupia się na pomocy najbardziej potrzebującym, wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.
Działał na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu oraz wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską.
Był zawsze głęboko zaangażowany w to, co przedsięwziął.