Trwają prace realizowane w ramach ABO 2023

Opublikowano 28 czerwca 2024 roku

Trwają prace nad projektami realizowanymi w ramach Akademickiego Budżetu Obywatelskiego 2023W Kampusie UG w Sopocie trwa realizacja dwóch projektów, które zwyciężyły w zeszłorocznym konkursie Akademickiego Budżetu Obywatelskiego dzięki poparciu studentów i doktorantów.


Projekty są realizowane zespołowo (zespół projektowy z WE  tworzą Maja Hrehorowicz, Zuzanna Zgubińska, Olaf Karkutt, Celine Haida i Olga Gulbas) i z dużym zaangażowaniem, więc niebawem strefy będą pięknie wyglądały i służyły całej społeczności akademickiej.Pierwszy z nich to „Co-Economy – strefa co-workingowa Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego”. Jego założeniem jest utworzenie przyjaznej strefy do nauki i wypoczynku dla studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego w łączniku pomiędzy Aulą A i B.


Do tej pory udało się zburzyć starą tzw. małą szatnię, z której nie korzystano oraz przenieść pomieszczenie gospodarcze, które się tam znajdowało - inne pomieszczenie zostało wyremontowane i przeznaczone na ten cel. Dzięki temu można było zacząć trudne prace rekonstrukcyjne, w tym wyburzanie ścian w celu powiększenia przestrzeni. Prace remontowe koordynuje pan Marek Nuszel – kierownik Administracji Budynków Kampusu Sopot.

Ponadto zostały podjęte decyzje odnośnie do oświetlenia i dodatkowych punktów świetlnych, a także zostały opracowane projekty neonów, które przesłano do zaopiniowania.
Zaktualizowano również kosztorys z uwagi na przewidziane w projekcie naturalne zmiany cen rynkowych oraz zmianę asortymentu. Projekt jest rozciągnięty w czasie, więc na takie zjawiska się przygotowano wcześniej i uwzględniono je już na etapie planowania. Powstała również dokumentacja w związku z koniecznością pozyskania opinii w sprawie trybu zamówień publicznych we współpracy z Centrum Polityki Zakupowej.


Prace związane ze strefą wewnętrzną są warunkowane wykonaniem remontu posadzki, tj. wymianą posadzki lastrykowej na kafle/gres. Prace remontowe będą przebiegać w okresie letnim, gdy nie ma wykładów, dzięki czemu tworzenie strefy nie będzie w żaden sposób uciążliwe dla wykładowców, studentów i wszystkich pracowników wydziału podczas semestru. Obecnie prowadzone są działania przygotowawcze.
Trwa również zakup elementów zaplanowanych do aranżacji strefy.


Drugim z wybranych do realizacji projektów studenckich w zeszłorocznej edycji ABO UG to projekt pn. Park Eco-nomiczny. Zakłada on utworzenie zewnętrznej przestrzeni ekologicznej służącej wyciszeniu i relaksowi między zajęciami. Zlokalizowany został z w sąsiedztwie gmachu Wydziału Ekonomicznego od strony Domu Studenckiego nr 7 i Centrum Języków Obcych.

Wiosną został ponownie zwymiarowany teren i przeprowadzono wizję lokalną dotyczącą rozmieszczenia roślinności oraz architektury ogrodowej. Następnie, zgodnie z kosztorysem zostały zakupione ławki ogrodowe, stoły i krzesła. Elementy infrastruktury ogrodowej zostały postawione w parku. Będą one służyły studentom i pracownikom w czasie przerw i poza zajęciami do relaksu. Obecnie trwają prace związane z nasadzeniem roślin, które pięknie wkomponują się w przestrzeń. Zakupiono donice, pergole i beczkę do łapania deszczówki. W najbliższym czasie planowany jest montaż zbieracza wody z deszczówki oraz girland. Zadanie znajduje się w zaawansowanym stadium realizacji i powinno zostać ukończone w lipcu br.


Jestem pod wrażeniem zaangażowania naszych studentów, z którymi realizujemy w tym roku równolegle dwa zwycięskie projekty na Wydziale Ekonomicznym. Na każdym etapie powstawania nowych przestrzeni: od projektu, przez proces planowania, zamówień publicznych, dostaw, wizualizacji wyposażenia strefy wewnętrznej, czy wyboru infrastruktury ogrodowej, widoczna jest chęć działania i determinacja. A przecież są to bardzo duże projekty, niezbędne jest wsparcie naszej administracji, dla której nie ma chyba rzeczy niemożliwych. Jest przed nami na wydziale jeszcze dużo pracy, ale gdy widać pierwsze efekty, jest to bardzo motywujące. Jeździmy razem do sklepów, wybieramy najpiękniejsze rośliny, które zaczynają „zamieszkiwać” w Parku Eco-nomicznym. Z Parku już zaczynają korzystać studenci – informuje prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym WE, dr Magdalena Markiewicz.

Dr Magdalena Markiewicz dodaje: Cały zespół projektowy z WE, który tworzą Maja Hrehorowicz, Zuzanna Zgubińska, Olaf Karkutt, Celine Haida i Olga Gulbas, podczas pracy nad projektami ABO przygotowywał się także do sesji i pisał prace dyplomowe na studiach I stopnia. Dzisiaj, w momencie, gdy ukazuje się ten artykuł, przystępują do swoich egzaminów licencjackich. Trzymam za nich mocno kciuki i jestem przekonana, że realizacja tych projektów będzie – zaraz pod dyplomie Uniwersytetu Gdańskiego - niezwykłym efektem kształcenia zdobytym w czasie studiów.  Praktyczna wiedza o tym, jak planować prace projektowe, umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, umiejętność osiągania celów, kompetencje przedsiębiorcze – tym charakteryzuje się z pewnością każda z osób realizujących projekty i bardzo cieszę się, że dzięki tym projektom mają okazję sprawdzić się w realizacji takich wspaniałych wyzwań.