Komunikaty wyborcze WKW z dnia 21.06.2024

Opublikowano 21 czerwca 2024 roku

Komunikat wyborczy nr 1 z dnia 21.06.2024
Skład Rady Wydziału Ekonomicznego
na kadencję 2024 - 2028Na podstawie § 74 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, § 22 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz w wyniku przeprowadzonych wyborów, Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomicznego ogłasza skład członków Rady Wydziału Ekonomicznego na kadencję 2024 – 2028.

Lista członków Rady Wydziału Ekonomicznego UG na kadencję 2024 -2028:

1) Dziekan:
dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG

2) Prodziekani:
dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
dr Leszek Reszka, prof. UG
dr Magdalena Markiewicz

3) Kierownicy katedr:
dr hab. Monika Bąk, prof. UG
dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska, prof. UG
dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG
dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG  
dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG
dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG
dr hab. Anita Szymańska, prof. UG
dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG
prof. dr hab. Jacek Zaucha

4) Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego:
dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG  
dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG  
dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG  
dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG     
dr hab. Ernest Czermański, prof. UG  
dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG  
dr hab. Anna Golejewska, prof. UG  
dr hab. Krzysztof Grzelec, prof. UG  
dr hab. Katarzyna Hebel, prof. UG  
dr hab. Hanna Klimek, prof. UG  
dr hab. Aleksandra Koźlak, prof. UG  
dr hab. Beata Majecka, prof. UG  
dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, prof. UG  
dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG  
dr hab. Iwona Sobol, prof. UG  
dr hab. Michał Suchanek, prof. UG  
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG  
dr hab. Hanna Treder, prof. UG  
dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG  
dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG  
dr hab. Marcin Wołek, prof. UG  
dr hab. Piotr Zientara, prof. UG  

5) Wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr Sławomir Antkiewicz
dr Tomasz Bieliński
dr Adam Borodo
dr Magdalena Jażdżewska-Gutta
dr Sylwia Machowska-Okrój
dr Dagmara Wach
dr Małgorzata Zielenkiewicz
mgr Dariusz Weiland

6) Przedstawiciele studentów wydziału:
Lucjusz Dąbek
Julia Kalinowska
Konrad Leśniak
Gabriela Nikitiuk
Dawid Ostrowski
Przemysław Sadowski
Weronika Sagun
Jakub Sitarz
Mateusz Stasiak
Julian Świderski

7) Wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędący nauczycielami akademickimi:
Waldemar Kuczewski
mgr Monika Lewiniec

8) Przedstawiciel doktorantów wydziału zostanie wybrany po zmianie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG

 

 

Komunikat wyborczy nr 2 z dnia 21.06.2024
Lista przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Senacie
oraz w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego
 na kadencję 2024 - 2028Na podstawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, § 20 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego, Uchwały nr 1/24 Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz w wyniku przeprowadzonych wyborów, Komisja Wyborcza Wydziału Ekonomicznego ogłasza listę przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Senacie oraz w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024 – 2028.

Lista przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Senacie Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024 – 2028:

a)    w grupie profesorów i profesorów uczelni:

  • dr hab. Monika Bąk, prof. UG
  • dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG
  • dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG


b)    w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

  • dr Tomasz Czuba

 

Lista przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024 – 2028:

a)    w grupie profesorów i profesorów uczelni:

  • dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
  • dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
  • dr Leszek Reszka, prof. UG


b)    w grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

  • dr Magdalena Markiewicz
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG