20-lecie członkostwa Polski w UE

Opublikowano 16 maja 2024 roku

W imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotr Stepnowskiego oraz Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG dr hab. Moniki Bąk, prof. UG w związku z obchodzonym jubileuszem 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej zapraszamy do udziału w konferencji „Polska w Unii Europejskiej 2004-2024. Współpraca, osiągnięcia i wyzwania” organizowanej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 17 maja 2024 r.

Gościem Honorowym naszej konferencji będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.
W wydarzeniu potwierdzili udział m.in. Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Suchocka, Leszek Miller oraz Leszek Balcerowicz.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz oraz Portal Edukacyjny „Perspektywy”.