KEEKS 2024

Opublikowano 17 kwietnia 2024 roku

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VII edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS 2024), wydarzenia skupiającego naukowe działania kół studenckich, który odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Auli D Wydziału Ekonomicznego.

Pierwszy dzień Kongresu ma charakter naukowy i obejmuje trzy panele odbywające się w godz. 9.45-15.00.

Panel 1. (godz. 9.45-11.30) - pt. Zerujemy emisje – wokół energii i śladu węglowego. W czasie tej sesji poruszane będą m.in. zagadnienia dotyczące wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa redukujące emisję CO2, sposobów pomiaru śladu węglowego, wpływu zielonych wyzwań na zachowania konsumentów, a także wykorzystania dronów w transporcie bezpośrednim.

Panel 2. (godz. 11.30-13.00) - pt. Zerujemy emisje – perspektywa rynku i aspekty prawne. W tej części Kongresu m.in. poruszone zostanie zagadnienie wolności gospodarczej i interwencjonizmu w teorii i praktyce ekonomii, rozwoju rynku paneli słonecznych, wpływu Zielonego Ładu na przyszłość polskiego rolnictwa, wynajmu krótkoterminowego na rynku mieszkaniowym oraz odwróconego obciążenia w podatku VAT.

Panel 3. (godz. 13.30-15.00) – pt. Zerujemy emisje – bezpieczeństwo i swoboda decyzji konsumenta poświęcony zostanie wpływowi świadomości dotyczącej „fast fashion” na decyzje zakupowe konsumentów, wyzwań społeczno-gospodarczych związanych z elektryfikacją transportu drogowego, w tym aspektów wyboru samochodów elektrycznych przez konsumentów, kwestii piractwa morskiego w kontekście bezpieczeństwa handlu międzynarodowego oraz ekologicznym aspektom decyzyjnym w grach planszowych.
 

Zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich sesjach Kongresu!Mamy nadzieję, że Kongres będzie nie tylko okazją do zapoznania się z ważnymi wynikami prac naukowych studentów działających aktywnie w kołach naukowych i poszukujących odpowiedzi na ważne pytania badawcze, ale będzie także impulsem do odważnego włączania się w poszukiwania naukowe, a w przypadku seminariów dyplomowych dostarczy inspiracji, jak przygotować i prezentować wyniki prac seminaryjnych i innych prac naukowych.     
 

Patronat honorowy nad VII Kongresem Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich objął Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Patronat nad VII Kongresem Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich sprawuje także Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Gazeta Uniwersytecka i Radio Mors.

W organizację VII Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich zaangażowane są: Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych, Koło Naukowe HaZet, Koło Naukowe Polityki Gospodarczej, Koło Naukowe Przedsiębiorczości Start UP, Morskie Koło Naukowe, Naukowe Koło Logistyki, Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych „UGranie” oraz Studencki Klub Biznesu.


VII Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich jest ważnym elementem projektu „Zerujemy emisję – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Organizacji VII Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich towarzyszy także konkurs filmowy  „Emisja zanieczyszczeń - środowisko ludzi, zwierząt, roślin” organizowany przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii. Wręczenie nagród za najlepsze filmy zgłoszone w ramach konkursu odbędzie się 24 kwietnia podczas ostatniej sesji Kongresu „KEEKS 2024”.

W drugim dniu VII Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich w godzinach 9.00-13.00 zaplanowana jest edukacyjna miejska gra terenowa „W poszukiwaniu śladu węglowego”, w której mogą wziąć udział wszyscy chętni. Początek i zakończenie gry zaplanowany jest na Wydziale Ekonomicznym.
Wydawanie pakietów startowych odbywa się od godz. 9.00 do godz. 11.00 w Auli D, gra trwa do 2 godz. Podsumowanie wyników i wręczenie nagród dla najbardziej wytrwałych uczestników zaplanowane jest na godz. 13.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Program VII Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich