Hackathon w Karlskronie

Opublikowano 29 marca 2024 roku

Wydział Ekonomiczny we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia zaprasza studentki i studentów do udziału w hackathonie, który odbędzie się pod patronatem Stena Line w kwietniu, w Karlskronie, we współpracy z Parkiem Technologicznym w Karlskronie – Blue Science Park.

Tematem hackathonu będą rozwiązania przeznaczone dla szeroko pojętej branży morskiej, wpisujące się w ideę ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Po raz pierwszy, w zmaganiach, w ramach organizowanego hackathonu mogą wziąć udział polscy studenci.

Stena Line Propeller Prize odbędzie się w dniach:  23-24 kwietnia 2024 roku, w szwedzkiej Karlskronie. Wydarzenie odbywające się pod patronatem największego pasażerskiego przewoźnika na Bałtyku organizowane jest w partnerstwie z Blue Science Park w Karlskronie oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Gdynia.

Wydarzenie kierowane jest do polskich i szwedzkich studentów ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich, z obszarów takich, jak: zarządzanie, informatyka, biotechnologia, inżynieria lub ochrona środowiska, transport, logistyka a także innych, związanych z branżą morską.  

Zachęcamy do wzięcia udziału studentów kierunków ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, international business, Logistics and mobility, zwłaszcza te osoby, które są zainteresowani branżą morską.

Jak to działa?
Uczestnicy, zostaną przydzieleni do interdyscyplinarnych, anglojęzycznych zespołów,  które w ciągu 24 godzin opracują propozycję rozwiązania dla postawionego przed nimi  zadania. Czego będzie dotyczyć? Zadanie będzie dotyczyć branży morskiej, a zaproponowane przez uczestników rozwiązanie powinno być innowacyjne i zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

Stena Line Propeller Prize Hackathon to nie tylko konkurs; to platforma dla studentów, którzy mogą rozwijać swoje umiejętności, poszerzać sieć kontaktów i zdobywać praktyczne doświadczenie, pracując nad rzeczywistymi przypadkami przedstawionymi przez przewoźnika. Organizatorzy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania polskich uczestników.  

Oprócz bezcennego doświadczenia zdobytego podczas udziału w hackathonie, zwycięzcy będą mieli szansę nawiązać kontakty z profesjonalistami z branży morskiej.

Stena Line Propeller Prize Hackathon odbędzie się w Multi Lecture Hall, Blekinge Institute of Technology, w Karlskronie (Szwecja).

Zgłoszenia i szczegóły dostępne na stronie wydarzenia: https://www.bluesciencepark.se/stena-line-propeller-prize/

Termin nadsyłania aplikacji: `15. kwietnia 2024 r.  

Organizatorzy:

Stena Line |  jest jednym z największych na świecie operatorów promowych, z nowoczesną flotą statków i rozległą siecią tras w Europie. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju i innowacjach, Stena Line jest zaangażowana w dostarczanie niezawodnych i wydajnych rozwiązań transportu morskiego dla pasażerów i towarów.

Pomorskie Park Naukowo-Technologiczny Gdynia | PPNT Gdynia to hub organizacji biznesowo-naukowych i największy Park Naukowo-Technologiczny w Polsce. Jest siedzibą niemal 300 innowacyjnych firm oraz  prężnie działającym centrum biznesowym. Misją Parku jest aktywne wspieranie i tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie.

Blue Science Park | koncentruje się na przyspieszeniu cyfryzacji w biznesie i społeczeństwie oraz wzmocnieniu rozwoju sektora morskiego.