Konkurs na najlepszy film

Opublikowano 26 marca 2024 roku

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filmowym „Emisja zanieczyszczeń - środowisko ludzi, zwierząt, roślin” organizowanym przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii w ramach projektu „Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
Krótkie formy wizualne są najlepszym sposobem zwrócenia uwagi na problemy dzisiejszego świata.

Założeniem konkursu na najlepszy film jest zainspirowanie do bliższego poznania zagadnień związanych z ochroną środowiska i klimatu, w szczególności związanych z redukcją emisji i skutków emisji zanieczyszczeń w ujęciu ekonomicznym i ekologicznym w środowisku ludzi, zwierząt i roślin.
Filmy mogą być przygotowane jako mp4 (np. w formule TikToka lub YouTube) w trzech osobnych kategoriach:A.    Dla młodzieży szkół podstawowych
B.    Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
C.    Dla studentów

Prace konkursowe można przesyłać do 15.04.2024 r.

Pokaz nominowanych filmów (5 w każdej kategorii) oraz ogłoszenie wyników nastąpi podczas specjalnej sesji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich organizowanego w dniach 24-25.04.2024 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, w ramach projektu „Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego” realizowanego z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Prócz I i II nagrody w każdej kategorii przewidywana jest także Nagroda Publiczności.

Kongres będzie też połączony z edukacyjną grą miejską „Na tropie śladu węglowego” dla uczniów i studentów.


Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich oraz towarzyszące mu wydarzenia objęte są patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Patronatem objęło kongres Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.
Patronat medialny: Gazeta Uniwersytecka i Radio Mors.
Kongres wspiera Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy serdecznie do udziału!
Kontakt i zgłoszenia: ekonomia@ug.edu.pl


Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu:
https://chemia.ug.edu.pl/wspolpraca/popularyzacja-nauki/zerujemy-emisje-transfer-wiedzy-z-uniwersytetu-gdanskiego