Ogłoszenie wyborcze WKW nr 1 z dnia 22.03.2024r.

Opublikowano 22 marca 2024 roku

Ogłoszenie wyborcze WKW nr 1 z dnia 22 marca 2024 r.

Wybory do Senatu oraz Kolegium Elektorów na kadencję 2024-2028

w grupie profesorów i profesorów uczelni


 

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do Senatu oraz Kolegium Elektorów w grupie profesorów i profesorów uczelni Wydziału Ekonomicznego, które odbędą się w dniu 23 maja 2024 r.

Zgodnie z § 20 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącej Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uchwałą nr 1/24 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2024-2028 z dnia 20 marca 2024 roku, liczba przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni z Wydziału Ekonomicznego w Senacie UG wynosi: 3 osoby.


Uwaga: Do Senatu nie mogą kandydować osoby, które przez dwie ostatnie kadencje były członkami Senatu.


Zgodnie z § 43 ust. 1.2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego liczba przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni z Wydziału Ekonomicznego w Kolegium Elektorów UG wynosi: 3 osoby.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Senatu / Kolegium Elektorów i przesłanie go do Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego (marek.szczepaniec@ug.edu.pl).

 

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Ekonomicznego


dr hab. Marek Szczepaniec
profesor Uniwersytetu GdańskiegoZałącznik 1: Ogłoszenie wyborcze

Załącznik 2. Oświadczenie kandydata