Harmonogram zapisów na PDW, seminaria

Opublikowano 02 lutego 2024 roku
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA
PRZEDMIOTY DO WYBORU, TUTORIALE
I NA SEMINARIA DYPLOMOWEHARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU I TUTORIALE, SEMINARIA MAGISTERSKIE

rok akademicki 2023/2024, semestr letni STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1 EK

kierunek: EKONOMIA

9 lutego 2024 roku, godz. 15.00

zapisy do:
15 lutego 2023 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch  z trzech przedmiotów:

•Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) (e-learning, platforma Moodle)
•Etyka ekonomii czy ekonomia etyki
•Proekologiczne tendencje w transporcie
STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

9 lutego 2024 roku, godz. 15.00


zapisy do:
15 lutego 2024 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch  z trzech przedmiotów:

•Systemy podatkowe we współczesnym świecie (online: MS Teams + platforma Moodle)
•Sekrety skutecznej prezentacji biznesowej
•Podstawy inwestowania 

STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

3 SS1 EK

3 SS1 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

9 lutego 2024 roku, godz. 15.00

zapisy do:
15 lutego 2024 roku, godz. 10.00

 STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS2 EK

2 SS2 MSG

kierunek: EKONOMIA - including L&M
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

9 lutego 2024 roku, godz. 15.00

zapisy do:
15 lutego 2024 roku, godz. 10.00

W dniu 16 lutego 2024 roku o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.

Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

 

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni

(23 lutego do godz. 14.00)

 

UWAGA STUDENCI: każdy ze studentów (zarówno I, jak i II stopnia studiów) jest zobligowany do wyboru w czasie studiów jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim (na każdym stopniu)

 

Uwaga!

W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie do 26 lutego 2024 r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we

 Uwaga Studenci I roku – SS1

Kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
W programie studiów w semestrze letnim obowiązuje przedmiot ogólnoakademicki do wyboru. Studenci Wydziału Ekonomicznego wybierają przedmiot z listy do wyboru zaoferowanej przez inne wydziały.
Lista przedmiotów, terminy i miejsce zajęć oraz harmonogram zapisów będą dostępne w Portalu Studenta UG.
Zapisy na przedmiot ogólnoakademicki odbywają się poprzez Portal Studenta UG.

 STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1 MSG

3 NS1 EK 

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
2 NS2 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

13 lutego 2024 roku, godz. 15.00


zapisy do:
22 lutego 2024 roku, godz. 12.00

W dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 14.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SEMINARIA DYPLOMOWE

rok akademicki 2023/2024, semestr letni

 UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru seminarium licencjackie)

 • zapisy odbywają się według średniej ocen z pierwszych dwóch semestrów studiówSTUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
2 SS1 EK


Adresy stron zapisów na seminaria danych specjalności:

2 SS1 MSG

Adresy stron zapisów na seminaria danych specjalności:

 

7 lutego 2024 roku, godz. 15.00zapisy do:
13 lutego 2024 roku, godz. 12.00

 

STUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
1 SS2 EK

specjalności:
 • Business Intelligence w otwartej gospodarce
 • Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
 • E-commerce
 • Logistyka
 • Strategie rozwoju biznesu

1 SS2 MSG

specjalności:
 • Finanse międzynarodowe i bankowość
 • Handel zagraniczny
 • Międzynarodowe strategie marketingowe
 • Międzynarodowy transport i handel morski
 • Międzynarodowa ekonomia menedżerska

7 lutego 2024 roku, godz. 15.00


zapisy do:
13 lutego 2024 roku, godz. 12.00

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".