Studia Podyplomowe Menedżer ESG

Opublikowano 29 grudnia 2023 roku

Zapraszamy na nowe interdyscyplinarne Studia Podyplomowe Menedżer ESG.

 

Rekrutacja na studia trwa od 2 stycznia do 15 lutego 2024 r.

 

ESG to trzy litery, które zmieniają świat biznesu: E - environment, S - society, G- governance.


Wprowadzone dyrektywą CSRD z listopada 2022 r. determinują zakres raportowania niefinansowego. Celem podstawowym studiów jest wyposażenie Uczestników w wiedzę umożliwiającą przygotowanie osób pracujących w przedsiębiorstwach do spełniania kryteriów ESG.


Treści programowe obejmują moduły ekonomiczno-prawne oraz środowiskowe.

 

  • Miejsce ESG w legislacji Unii Europejskiej - analiza aktów prawnych Unii Europejskiej determinujących raportowanie zrównoważonego rozwoju w organizacji;
  • ESG – charakterystyka poszczególnych wskaźników raportowania ESG;
    w zakresie środowiskowym (E) zajęcia odbywać się będą na Wydziale Chemii, na którym odbędzie się jeden ze zjazdów stacjonarnych – uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia laboratoriów i zrozumienia kryterium środowiskowego poprzez doświadczenia i eksperymenty;
  • Miejsce ESG w organizacji - celem modułu jest pokazanie, jak mapować procesy w organizacji pod kątem ESG, a także, jak diagnozować interesariuszy w łańcuchu wartości i komunikować proces zmiany zarówno w organizacji, jak i na zewnątrz;
  • ESG jako raportowanie niefinansowe i seminarium – uczestnicy będą przygotowywać swoje raporty ESG;
  • Kryteria ESG a finansowanie działalności - treści tego modułu związane będą ze wskazaniem, jak ESG będzie wpływać na możliwości w pozyskiwaniu finansowania.

 

 

Studia trwają 2 semestry, a zajęcia odbywają się w wybrane soboty i niedziele (8.00 – 18.30).

Studia prowadzone będą w formie hybrydowej (3 zjazdy stacjonarne, pozostałe zjazdy – on-line).
Rozpoczęcie studiów zaplanowane jest już od lutego 2024 r.

 

Kadrę studiów podyplomowych stanowią pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w kwestiach związanych z Unią Europejską, społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Ponadto, w zakresie kryterium E zajęcia prowadzone będą z pracownikami Wydziału Chemii, którzy przybliżą Uczestnikom praktyczne aspekty związane z raportowaniem w tym zakresie.

 

Część o charakterze praktycznym współprowadzona będzie przez ekspertów zewnętrznych


Kierownikiem studiów jest: dr Joanna Czerepko

 

 

Dla kogo są Studia Podyplomowe Menedżer ESG:

Jeżeli czujesz, że chciałbyś/chciałabyś pomagać organizacjom w układaniu działalności pod kątem kryteriów zrównoważonego rozwoju, widzisz szanse wynikające ze zmian w otoczeniu gospodarczym lub Twoja organizacja będzie musiała składać raporty niefinansowe – to zapraszamy Cię na dwusemestralną podróż przez kryteria zrównoważonego raportowania zawarte w akronimie ESG.

 

Zasady naboru i warunki przyjęcia na studia:

 

SP Menedżer ESG - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 

SP Menedżer ESG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk (ug.edu.pl)

 

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów na Studia Podyplomowe (IRK-SP). 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów - studia podyplomowe (ug.edu.pl)

 

Rekrutacja w systemie IRK trwa od 2 stycznia do 15 lutego 2024 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!