Tydzień Przedsiębiorczości z ESG

Opublikowano 16 listopada 2023 roku

13.11.2023 r. wykładowczynie Wydziału Ekonomicznego miały zaszczyt wzięcia udziału i poprowadzenia wykładów podczas konferencji inaugurującej Tydzień Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego na zaproszenie Pani Starosty Gabrieli Lisius oraz pana Tomasza Magulskiego, podinspektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie.


Konferencja odbywała się w zabytkowej Sali Obrad Rady Powiatu Wejherowskiego. Tematem wiodącym konferencji, przygotowanej wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, były „ESG – nowe unijne wymogi raportowania dla przedsiębiorstw”.


Zrównoważony rozwój jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Konsekwencją tego jest wprowadzenie nowych unijnych wymogów raportowania niefinansowego, skupiającego się na trzech kryteriach: E – environmental (czynniki środowiskowe), S – societal (czynniki społeczne, w tym społecznej odpowiedzialności) , G – governmental (czynniki dotyczące ładu korporacyjnego). Przedsiębiorstwa zobowiązane są raportować kryteria niefinansowe na podobnie usystematyzowanej zasadzie jak w ramach raportowania finansowego.


Wykłady w ramach konferencji przedstawiły kolejno: dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonego Rozwoju nt. „Czym są zrównoważony rozwój i ESG”, dr Magdalena Markiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego nt. „Zielone finanse. Instrumenty finansowe i zrównoważony rozwój”  i dr Joanna Czerepko z Katedry Rynku Transportowego nt. „ESG w łańcuchu dostaw”.


Gośćmi konferencji organizowanej z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości byli  uczniowie ostatnich klas liceów oraz techników o profilach finansowych, przedsiębiorcy z powiatu oraz przedstawiciele samorządów.

Dla młodzieży istotna jest znajomość nowych wytycznych, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, a poprzez znajomość tzw. zielonych finansów możliwe jest znalezienie sposobów finansowania inwestycji proekologicznych wpisujących się w kryteria raportowania ESG.


W ciekawej i ożywionej dyskusji podczas konferencji przedsiębiorcy z powiatu odnosili się do znaczenie CSRD dla wszystkich przedsiębiorstw, szczególnie w łańcuchu wartości, w kontekście możliwości, ale także ograniczeń dotykających małe i średnie przedsiębiorstwa.


Uczestnicy konferencji byli zainteresowani kwestiami definicyjnymi, przygotowaniem sprawozdań, kryteriami oraz harmonogramem wdrożenia zmian związanych z raportowaniem niefinansowym, a także finansowaniem kosztów wdrożenia tych zmian. Wiele pytań padło o doradztwo i możliwości konsultacji konkretnych przypadków związanych z raportowaniem niefinansowym.

Przedstawiciele samorządów wyrażają zainteresowanie w zakresie odniesienia do konieczności tworzenia miejskich planów adaptacji do zmian klimatów, które mogą skutkować dodatkowymi punktami w konkursach na środki inwestycyjne.


Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego, dr Magdalena Markiewicz, powiedziała w wywiadzie dla Twojej Telewizji Morskiej o raportowaniu działań przedsiębiorstw dotyczących ich wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz zarządzanie w sferze korporacyjnej

Od wielu lat duże przedsiębiorstwa radzą sobie z tym znakomicie. Dużym problemem z kolei jest to dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po pierwsze bardzo często w małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje mniejsza liczba osób zajmująca się na co dzień tym, co jest taką podstawową organiczną działalnością. Bardzo często musi to być osoba, która będzie się świetnie orientowała w nowych wytycznych, będzie wiedziała jak je zastosować i potrzebna jest w związku z tym wiedza

Bardzo cieszę się z obecności młodzieży z uwagi na to, że to właśnie najmłodsze pokolenie wykazuje bardzo dużą wrażliwość na te problemy. Widzą ich istotność. Prawdopodobnie właśnie ci młodzi ludzie będą mieli największe przełożenie i możliwość wdrażania wszelkiego rodzaju działań, które spowodują, że nasz świat będzie piękny”.

 

Informacja prasowa i telewizyjna na temat konferencji:

W Wejherowie rozmawiają z uczniami o przedsiębiorczości. 'W rękach młodych osób jest to, aby świat był piękny' Informacje Aktualności z Pomorza Nadmorski24.pl

Twoja Telewizja Morska (telewizjattm.pl)

 


 

Zdjęcia: Powiat Wejherowski

Tydzień przedsiębiorczości Wczoraj, w... - Powiat Wejherowski | Facebook