Harmonogram zapisów na PDW, seminaria

Opublikowano 15 września 2023 roku
Zapisy na przedmioty do wyboru

Wtorek, 19.09.2023, godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1 w tym też IB),
  • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2 w tym też IB, L&M)


UWAGA STUDENCI: każdy ze studentów (zarówno I, jak i II stopnia studiów) jest zobligowany do wyboru w czasie studiów jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim (na każdym stopniu)

Zapisy na przedmioty do wyboru dla studentów studiów stacjonarnych trwają do wtorku 26.09.2023r. do godz. 12.00.
Około godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów do wyboru.

Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostaną uruchomione mają obowiązek wypisania się z przedmiotów i zapisania się na dostępne przedmioty w terminie do 2.10.2023r. do godz. 9.00.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 6.10.2023r. o godz. 13.00 po dokonaniu wyboru przez studentów Erasmusa.

Uwaga!
W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 27.09.2023r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we
Piątek, 22.09.2023r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1. studiów II stopnia stacjonarnych (1 SS2) kierunków: ekonomia i msg.


Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych.
Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2023r. do godz. 13.00.

 


Wtorek, 26.09.2023r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1 EK, 3 NS1 MSG)
  • 1 rok niestacjonarnych studiów II stopnia (1 NS2 EK, 1 NS2 MSG) - oprócz studentów grupy 1 WdF (ACCA) NS2 EK *).

*) Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych.
Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty uczenia się z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do 20.10.2023r. do godz. 12.00.

 

 


 


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne

 

Czwartek, 21.09.2023r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

  • 2 SS1 EK, 2 SS1MSG: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Czwartek, 28.09.2023r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne
zmiana terminu Piątek, 29.09.2023., godz. 15.00

  • 2 NS1 EK, 2 NS1 MSG: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 29.09.2023r. do godz. 10.00.
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 20.10.2023r. do godz. 10.00.

 


Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".
 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY OGÓLNOSPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE
 (Humanities subjects & Social science subjects)Czwartek, 21.09.2023r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

 

 

ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE
 studia stacjonarne: 1 SS2 L&M, 1 SS2 IB
studia niestacjonarne: 1 NS2 EK, 1 NS2 MSG  • studia stacjonarne (1 SS2 L&M, 1 SS2 IB)


Wtorek, 24.10.2023r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie
zmiana terminu Czwartek, 26.10.2023., godz. 12.00

Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 10.11.2023r. do godz. 10.00.

  • studia niestacjonarne (1 NS2 EK, 1 NS2 MSG)


Wtorek, 24.10.2023 r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 10.11.2023r. do godz. 10.00.
ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE
(2 NS1 EK, 2 NS1 MSG )


 

  • studia niestacjonarne I stopnia (2 NS1 EK, 2 NS1 MSG)


Wtorek, 24.10.2023r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria licencjackie (ekonomia i msg):

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 10.11.2023r. do godz. 10.00.

 

 

 
Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".