Rekrutacja dodatkowa na studia I stopnia

Opublikowano 13 września 2023 roku

Zapraszamy na studia I stopnia na Wydziale Ekonomicznym UG

Sprawdź naszą ofertę studiów stacjonarnych I stopnia!


Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomicznego uwzględnia światowe wzorce kształcenia i najnowsze rozwiązania biznesowe. Studenci WE korzystają z zajęć w języku polskim i angielskim oraz nowoczesnych laboratoriów komputerowych.

Zajęcia na kierunku Ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, co umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej.

Interdyscyplinarny program studiów na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Jest to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

Specjalności na kierunku Ekonomia:

Biznes elektroniczny
Ekonomia biznesu
Ekonomika transportu i logistyka
Innowacyjność w gospodarce
Przedsiębiorstwo – finanse i rynek

Specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

Biznes międzynarodowy
Finanse międzynarodowe i bankowość
Marketing międzynarodowy
Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Międzynarodowy transport i handel morski
Projekty w biznesie międzynarodowym

Opis specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia WE UG


Kierunek w języku angielskim International Business

Prestiżowy, anglojęzyczny kierunek International Business powstał na bazie doświadczenia unikatowej specjalności prowadzonej na Wydziale Ekonomicznym od 2008 r. Program studiów łączy w sobie między innymi zagadnienia związane z handlem międzynarodowym, marketingiem, transportem, finansami, globalizacją, relacjami biznesowymi na szczeblu międzynarodowym. W ramach kierunku IB są również poruszane zagadnienia związane z różnicami kulturowymi w biznesie, co przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w zespołach zróżnicowanych pod względem kulturowym i językowym.

Opis kierunku International BusinessPodejmując studia na Wydziale Ekonomicznym na studiach I stopnia masz możliwość:

 • nauki dwóch języków obcych w ramach programu studiów w szerokim wymiarze: jednego języka obcego w ramach kontynuacji (120h) i drugiego od podstaw (na kierunku Ekonomia 90h, na kierunku Międzynarodowe stosunku gospodarcze 120h); odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, np. LSEG Academy, Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Jordania;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.


Studia na Wydziale Ekonomicznym przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Przyszły absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością,
 • zarządzaniem i kontrolingiem,
 • audytem przedsiębiorstw,
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi,
 • logistyką, spedycją lub transportem,
 • marketingiem i wizerunkiem,
 • kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

 

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji Kandydatów


TERMINY REKRUTACJI

(rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, składanie dokumentów, listy kandydatów i przyjętych)
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=terminy_rekrutacji

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia w rekrutacji dodatkowej do 20 września 2023 r.


DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej

ZASADY REKRUTACJI
http://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie