Studia niestacjonarne I i II stopnia na WE UG

Opublikowano 11 września 2023 roku

REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA:


Zapraszamy na studia niestacjonarne I i II stopnia! Rejestracja w IRK trwa do 20 września 2023 r.

Sprawdź naszą ofertę studiów niestacjonarnych!

Oferta dydaktyczna Wydziału Ekonomicznego uwzględnia światowe wzorce kształcenia i najnowsze rozwiązania biznesowe. Studenci WE korzystają z zajęć w języku polskim i angielskim i nowoczesnych laboratoriów komputerowych.

Na studiach I stopnia na Wydziale Ekonomicznym znajdziesz kierunki i moduły specjalnościowe odpowiadające potrzebom rynku pracy, mogąc równolegle łączyć studia z pracą.

Na studia II stopnia na Wydziale Ekonomicznym możesz nie tylko świetnie łączyć studia z pracą, ale także dzięki systemowi bolońskiemu aplikować niezależnie od tego, jaki ukończyłaś/eś wcześniej kierunek na studiach licencjackich.REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA:

 
Informacje na temat akredytowanych przez ACCA studiów na Wydziale Ekonomicznym UG

 Studia niestacjonarne II stopnia, kierunek Ekonomia, moduł specjalnościowy „Finanse w przedsiębiorstwach”

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 
Terminy rekrutacji dodatkowej na studia niestacjonarne I i II stopnia:


Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=dyzury_wydzialowej_komisji_rekrutacyjnej

Zasady rekrutacji:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ac=zasady_rekrutacji

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/rekrutacja/index.html?lang=pl&ao=informator_dla_ciebie


 

 

ZAPRASZAMY NA WYDZIAŁ EKONOMICZNY!

Kliknij, aby przejść na stronę Internetowej Rekrutacji KandydatówA DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA WYDZIALE EKONOMICZNYM?

Podejmując studia na Wydziale Ekonomicznym masz możliwość:

  • nauki języka obcego w biznesie w ramach programu studiów Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; odpowiada to na potrzeby rynku pracy i stwarza świetne portfolio kompetencji;
  • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach bardzo szerokiej oferty przedmiotów do wyboru (1 przedmiot 30h realizowany jest obowiązkowo w języku angielskim), np. Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, E-logistics markets - i wiele innych;
  • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 130 studentów naszego wydziału;
  • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Jordania;
  • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
  • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym London Stock Exchange Group Eikon Lab;
  • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
  • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi;
  • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium danych ekonomicznych LSEG Eikon, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
  • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.