Konkurs prac dyplomowych nt. Chin

Opublikowano 25 lipca 2023 roku

Z wielką przyjemnością informujemy, że praca licencjacka "Miękka siła Chin – Wpływ Soft Power na wizerunek Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce", której autorką jest Julia Anastazja Janiak.

Praca została napisana na Wydziale Filologicznym, w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dra Tomasza Bielińskiego z Katedry Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym UG.


Pracę wyróżniono podczas VII edycji konkursu prac dyplomowych z zakresu współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, organizowanego przez Polsko-Chińską Radę Biznesu.

 

Nagrodę w postaci stypendium na studia magisterskie na wybranej uczelni w Chinach wręczył laureatce osobiście Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjiang.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się we 14 czerwca 2023 r. w Ambasadzie ChRL w Warszawie.