KEEKS 2023 na Wydziale Ekonomicznym UG

Opublikowano 14 kwietnia 2023 roku

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V edycji Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich (KEEKS), który odbędzie się 24 kwietnia 2023 r.
W tym roku Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2023” został objęty patronatem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Podczas Kongresu wykład „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo. Spojrzenie
w przyszłość z perspektywy doświadczeń transformacji”
wygłosi prof. Leszek Balcerowicz, który objął opieką Katedrę Honorową im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w roku akademickim 2022/2023.

Podczas Kongresu zaprezentowanych zostanie 10 wystąpień przedstawicieli kół naukowych dotyczących szerokiego spektrum wyzwań i problemów omawianych z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i finansowego.

Przedstawione zostaną także wstępne wyniki badania „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”.

Do udziału w Kongresie serdecznie zapraszamy członków kół naukowych, wykładowców wraz ze studentami, a także całą społeczność akademicką.KONGRES EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH KÓŁ STUDENCKICH „KEEKS 2023”

24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek), godz. 9.00-15.00
Miejsce: Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, bud. C, sala C301


„Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo”

Kongres „KEEKS 2023 odbywa się pod patronatem
Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


PROGRAM WYDARZENIA:

9.00 - 9.45 Rejestracja uczestników
 
9.45 - 10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego
prof. Leszek Balcerowicz, Katedra Honorowa UG im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 
10.00 - 11.15 Sesja 1. „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej”
   
10.00 - 10.15 Postawy studentów wobec pieniędzy i inflacji (Dominik Chomczyk, Tomasz Jabłoński, Krystian Siembida, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych)
10.15 - 10.30 Struktura przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie transformacji systemowej (Patrycja Guziak, Paweł Elwart, Tymon Markiewicz, Jan Stachowiak, Koło Naukowe Tutoringu Akademickiego „Tutees”)
10.30 - 10.45 Skuteczność polskiej polityki pronatalistycznej realizowanej w latach 2007-2023 (Antoni Tarasewicz, Koło Naukowe Przedsiębiorczości START-UP)
10.45 - 11.00 Spożycie alkoholu w okresie transformacji i w czasach obecnych- społeczne i ekonomiczne skutki spożywania alkoholu (Nikodem Bujalski, Piotr Szczypiń, Koło Naukowe Metod Ilościowych)
11.00 - 11.15 Wpływ TikToka na gospodarkę i społeczeństwo (Natalia Urbańska, Irek Fryza, Paulina Szram, Aleksandra Lisowska, Maria Kokoć, Koło Naukowe Handlu Zagranicznego i Koło Naukowe Elektronicznego Biznesu)
   
11.15 - 11.30 Przerwa

 

11.30 - 13.00 Sesja 2. „Wyzwania okresu transformacji z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego, logistycznego
i finansowego” 
   
11.30 - 11.45 Postawy społeczne wobec energii atomowej i odnawialnej w Polsce: strategia zmiany społecznej, (Paweł Smoliński, Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych)
11.45 - 12.00 DMF (2,5-dimetylofuran) jako paliwo alternatywne drugiej generacji (Natalia Uścinowicz, Koło Naukowe Ochrony Środowiska)
12.00 - 12.15 Broń zatopiona na dnie Morza Bałtyckiego jako współczesny problem transformacji energetycznej krajów nadbałtyckich (Katarzyna Wolska, Anna Zając, Morskie Koło Naukowe)
12.15 - 12.30 Usługi logistyczne w Polsce w okresie transformacji gospodarczej oraz perspektywy ich dalszego rozwoju  (Piotr Kozłowski, Patryk Pliszczyński, Jakub Krzyżaniak, Naukowe Koło Logistyki)
12.30 - 12.40 Wiarygodność i cyberbezpieczeństwo finansowe (Marcin Wąsik-Wiszniewski, Nowoczesne Zarządzanie Biznesem)
12.40 - 13.00 Prezentacja wstępnych wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Uniwersytetu Gdańskiego „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo” (koordynatorki badania:
dr Magdalena Markiewicz, dr Ewa Ignaciuk)
   
13.00-13.30 Przerwa
   
13.30-14.15 „Wyzwania okresu transformacji – prawo, środowisko, społeczeństwo. Spojrzenie w przyszłość
z perspektywy doświadczeń transformacji”
, prof. Leszek Balcerowicz
   
14.15-14.45 Dyskusja z udziałem opiekunów i studentów z kół studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
   
14.45-15.00 Podsumowanie konferencji


Zapraszamy w imieniu Katedry Honorowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Komitetu Organizacyjnego KEEKS 2023!


Program KEEKS 24.04.2023