Multiplier Event 23.03.2023 r.

Opublikowano 16 marca 2023 roku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne podsumowujące rezultaty projektu DigiMates: Development of Innovative, Gamified and Interactive Method for Advanced e-Teaching and E-learning of Skills (Erasmus+ KA226 Partnership for Digital Education Readiness, 2020-1-SI01-KA226-HE-093593) realizowanego w latach 2021-2023.

 

 

Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum: University of Ljubljana jako lidera projektu, Uniwersytet Gdański, Heilbronn University (Niemcy), University of Leon (Hiszpania), Dokuz Eylul University (Turcja). Odnosi się on do doświadczeń i rekomendacji The NICE Network (The New Initiative and Challenges in Europe) i koncentruje się na umiędzynarodowieniu, dzieleniu się różnymi doświadczeniami, opracowaniu i wdrożeniu wirtualnej mobilności studentów i nauczycieli.

 

 

Projekt miał na celu poszerzenie umiejętności nauczycieli, bazując na łączeniu teorii z praktyką, wsparciu z wykorzystaniem technologii cyfrowych i wymianie najlepszych praktyk pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi. W projekcie zakładane było wdrożenie nowoczesnych technologii, które stanowią platformę transformacji konwencjonalnego środowiska nauczania w środowisko cyfrowe.

 

 

Spotkanie odbędzie się w języku polskim w formie stacjonarnej.

Agenda spotkania obejmuje:

  • przedstawienie założeń projektu,
  • omówienie efektów kształcenia w środowisku cyfrowym (learning objectives and outcomes in the syllabuses),
  • zaprezentowanie wypracowanych zasad bezpieczeństwa podczas zajęć online (security protocol for e-courses),
  • przedstawienie katalogu dobrych praktyk dotyczących komunikacji międzykulturowej i zasad komunikacji podczas nauczania online wypracowanych na podstawie doświadczeń z pięciu partnerskich uczelni (code of conduct for online courses).

 

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 roku w godz. 9.00-10.00 w Sali C201 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, Armii Krajowej 119/121.

Bardzo prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu do 21 marca. 

Formularz rejestracji znajduje się pod linkiem: https://forms.office.com/e/4JTnNrL3X5

 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół projektu DigiMates:

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG – kierownik projektu

dr Magdalena Markiewicz

dr Aleksandra Aziewicz

dr Tomasz Michałowski

mgr Przemysław Wysiński