VII Sopockie Warsztaty Logistyczne

Opublikowano 06 marca 2023 roku

 

Naukowe Koło Logistyki zaprasza zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w VII Sopockich Warsztatach Logistycznych, które odbędą się w dniach 30-31 marca 2023 roku na naszym Wydziale. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prezydentów GdańskaGdyni i Sopotu oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów, a także patronatem medialnym portalu IntermodalNews oraz Mega Otwartego Radia Studenckiego MORS.

 

Na pierwszy dzień planowane są warsztaty prowadzone przez przedstawicieli takich przedsiębiorstw i stowarzyszeń jak, między innymi: Federal Mogul BimetFlexLAGO LogisticsLPP i Uni-logistics oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów. Drugiego dnia odbędą się natomiast wizyty studyjne w takich przedsiębiorstwach, jak między innymi: FlexGEODISLPP i Uni-logistics.

 

Uczestnicy warsztatów oprócz sporej dawki wiedzy praktycznej otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa podpisane przez prowadzących warsztaty.

 

Udział w warsztatach, jak i w wizytach studyjnych dla Studentów Wydziału Ekonomicznego UG nie wiąże się z żadną opłatą. Aby wziąć udział, wystarczy zgłosić swój akces przez wypełnienie formularza (do 15 III 2023).

 

Więcej informacji na temat VII SWL znaleźć można na stronie internetowej: https://swl.ug.edu.pl/  oraz na Facebooku.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem naukowym Naukowego Koła Logistyki drem Leszkiem Reszką za pomocą poczty elektronicznej: leszek.reszka@ug.edu.pl.