Zajęcia praktyczne z Bayerem na WE UG

Opublikowano 17 grudnia 2022 roku

W listopadzie i grudniu 2022 r. gościliśmy na Wydziale Ekonomicznym UG wykładowców - trenerów z firmy Bayer.


Dzięki współpracy z praktykami na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze odbyły się bardzo różnorodne zajęcia związane z umiejętnościami i kompetencjami właściwymi dla poszczególnych specjalności: Lean Management, Excel Intermediate i Business Communication.


Jest to świetna okazja przygotowania studentów Wydziału Ekonomicznego UG do sprawnego wejścia i funkcjonowania na rynku pracy.

 

30 listopada 2022 r. miały miejsce zajęcia „Lean Management” na III roku studiów I stopnia na specjalności International Business ze starszymi specjalistami z firmy Bayer, panem Sindre Dyngen i panią Anną Maliarenko.
Lean Management zostało wprowadzone globalnie w zakładach produkcyjnych na całym świecie, odegrało kluczową rolę w rozwoju procesów globalizacyjnych. Przyspieszając globalną innowacyjność, zwiększając możliwości produkcyjne i proces kontroli jakości, umożliwił rozwój e-commerce i szeroko rozumianego handlu międzynarodowego. Na zajęciach gośćmi i studentami opiekował się dr Tomasz Bieliński, prowadzący przedmiot „Globalisation and regionalisation”.


7 grudnia 2022 r. miały miejsce zajęcia „Excel Intermediate” na III roku studiów I stopnia na specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość z trenerem z firmy Bayer, panem Przemysławem Laskowskim.
Wykorzystywanie niestandardowych funkcji programu Excel jako jednego z podstawowych narzędzi pracy jest niezbędne w pracy analitycznej, pomaga w analizie danych i ich wizualizacji. Zajęcia odbyły się w formie hybrydowej w sali komputerowej pod opieką dr Magdaleny Markiewicz, prowadzącej ćwiczenia w ramach Bankowości inwestycyjnej.

 

14 grudnia 2022 r. miały miejsce zajęcia na temat „Komunikacji w biznesie” w grupie III roku studiów I stopnia na specjalności Marketing międzynarodowy z panią Małgorzatą Turską.
Studenci mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także typowi schematami i błędami w komunikacji. Na zajęciach gośćmi i studentami opiekował się dr Marcin Krzaczek, prowadzący przedmiot „Komunikacja marketingowa”.

 

Koordynacją udziału praktyków w zajęciach zajmowała się dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.