Ostatnie miejsca na szkolenie Lean Six Sigma

Opublikowano 22 listopada 2022 roku


SĄ WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIE LEAN SIX SIGMA GREEN BELT, KTÓRE ZACZYNA SIĘ W CZWARTEK!

 

Jest to element projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) (M2, Zadanie 4, poz. 28).


TEMATYKA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Szkolenie Lean Six Sigma Green Belt to intensywny, 8-dniowy kurs (8 dni szkoleniowych, łącznie 64 godziny szkoleniowe) z zakresu wykorzystania metodyki Lean management oraz Six Sigma, dotyczącej ciągłej poprawy jakości opartej o statystyczną analizę procesów. Lean Six Sigma jest szeroko wykorzystywana na świecie w obszarze zarządzania jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, w tym logistycznych czy finansowych.


TRYB SZKOLENIA

Ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie będzie się odbywać w trybie online na platformie MS Teams.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do oprogramowania niezbędnego do realizacji szkolenia, na czas szkolenia i przygotowania się do egzaminu certyfikującego (teoretycznego). Dla każdego użytkownika zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia i będzie zobowiązany do wzięcia udziału teoretycznym egzaminie certyfikującym.

Szkolenie będzie prowadzone przez wykonawcę wybranego w przetargu publicznym, firmę Weil Consulting, posiadającej doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Lean Six Sigma dla różnych organizacji biznesowych i pozabiznesowych.


ZGŁOSZENIA

Zgłoszeń mogą dokonywać wszyscy studenci na Wydziale Ekonomicznym UG (na kierunku Ekonomia i MSG) z wyłączeniem studentów I roku studiów I stopnia. Szczegółowe zasady rekrutacji i grupy docelowe szkolenia zawiera Regulamin naboru.


TERMIN SZKOLENIA

Szkolenie będzie odbywać się w dniach:


II grupa - 24,25 listopada, 1,2,7,8,13,14 grudnia 2022 r.

 

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

 

Na prośbę studenta będą wystawiane usprawiedliwienia z zajęć na uczelni.

Szczegółowych informacji nt. treści dostarcza harmonogram szkolenia.
Zgłoszenia są dokonywane mailowo na adres email: agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl

Zgłoszenie polega na przesłaniu następujących informacji:
Imię i nazwisko uczestnika, rok studiów, stopień studiów, kierunek, specjalność, preferowana grupa (I lub II).


Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Agnieszki Szmelter-Jarosz,  najlepiej mailowo: agnieszka.szmelter-jarosz@ug.edu.pl