Gala Absolwentów 2022

Opublikowano 14 listopada 2022 roku

Gala Absolwentów 2022

18 listopada 2022 r. o godz. 18.00 odbędzie się Gala Absolwentów studiów magisterskich, podczas której wręczone zostaną dyplomy Absolwentom Wydziału Ekonomicznego UG.


Szanowni Państwo

Ukończenie studiów jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ma szczególny charakter. Będziecie mogli spotkać ponownie swoich Profesorów, Koleżanki i Kolegów, ubrać się w togi i biret akademicki.

Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła pamiątka związana z jednym z najwspanialszych okresów w Waszym życiu, czasu zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak również zawierania trwałych przyjaźni i znajomości.

Życzymy, aby było to dla Państwa fundamentem i źródłem wsparcia przez całe życie. Chcielibyśmy, abyście wracali na Wydział Ekonomiczny zarówno we wspomnieniach, co będą ułatwiały piękne zdjęcie z uroczystości wręczenia dyplomów, ale również w przyszłości jako praktycy, współpracujący i dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

 

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godzinie 18.00 w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego (Aula „O”) na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie.


Program Gali Absolwentów Wydziału Ekonomicznego 2022


16.00-17.50 Przybycie Absolwentów, zakup biretu i wypożyczenie togi akademickiej
18.00 Uroczyste otwarcie Gali Absolwentów i powitanie Gości

Wystąpienie Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego
Wystąpienie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Wręczenie lokat i nagród dla Absolwentów najlepszych na specjalności
Wystąpienie Przedstawiciela Pracodawców
Wręczenie nagród za wyróżniającą działalność na rzecz środowiska akademickiego
Wystąpienie Przedstawicieli Absolwentów
Wręczenie dyplomów Absolwentom
Uroczyste zakończenie części oficjalnej Gali
Wspólna fotografia Absolwentów

Aula im. T. Ocioszyńskiego podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej.


Załatwienie formalności w dziekanacie


Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów mogą wziąć Absolwenci, którzy:

  • zdali egzamin magisterski,
  • zarejestrowali się do 30.10.2022,
  • dopełnią w Dziekanacie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i wydaniem dyplomu,
  • pozostawią dyplom w Dziekanacie (oryginał zostanie wręczony na Gali).

W sprawie formalności związanych z przekazaniem dyplomu prosimy o kontakt z macierzystym Dziekanatem.

Zakup biretów i wynajęcie tóg


Wszyscy, którzy zarejestrowali się do 30.10.2022 r. i zadeklarowali chęć uczestnictwa w Gali Absolwentów będą mieli możliwość zakupu biretu oraz wypożyczenia togi zgodnie z informacjami przesłanymi osobom zarejestrowanym na Galę Absolwentów.