Wymiana studentów SUNY Maritime College

Opublikowano 10 listopada 2022 roku

Dzięki wydatnej pomocy i wsparciu p.dziekan WE Prof. Moniki Bąk, udało się wznowić program wymiany studenckiej pomiędzy Wydziałem Ekonomicznym UG i SUNY Maritime College of New York. Jest to program, w ramach którego, studenci mogą uczestniczyć w zajęciach uczelni partnerskiej przez jeden semestr. Uczestnicy ponoszą koszt transportu, ubezpieczenia i wyżywienia; noclegi w akademikach zapewnia strona przyjmująca.  

W tym semestrze do USA pojechała trójka studentów II roku studiów licencjackich, którzy uczestniczą tam w wybranych przez siebie zajęciach (zdjęcie 2). Na zdjęciu od lewej; koordynator SUNY Maritime College Lloyd Bistany Assistant Director of International Education, Katarzyna Drzał, Przemysław Pankau, oraz Marianna Hanyżkiewicz.

Natomiast od nich przyjechało 2 studentów z tego samego poziomu kształcenia (zdjęcie1). Na zdjęciu dr Jacek Grodzicki koordynator programu, Matthew Cooper, John Denara. Studentci z USA mieszkają w DS-7 i studiują wybrane przedmioty na Wydziale Ekonomicznym.