Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB

Opublikowano 09 listopada 2022 roku

Dr Magdalena Markiewicz, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Wydziału Ekonomicznego UG,  wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych” podczas konferencji „Przyszłość kwalifikacji w sektorze NUB” organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Nowoczesne Usługi Biznesowe.
Konferencja odbyła się 19 października 2022 r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Partnerami konferencji były Polska Strefa Inwestycji, PARP Grupa PFR oraz Instytut Badań Edukacyjnych.


https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-gdansk-19-pazdziernika-2022/