Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Opublikowano 10 października 2022 rokuW dniu 6 października 2022 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uroczystość, oprócz Studentów i Pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym Wiceprezydent Miasta Sopotu Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezesi i przedstawicieli zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Uczestniczyli również emerytowani Profesorowie UG, którzy przez wiele lat pracowali na Wydziale. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG.

Pan Rektor podsumowując miniony rok akademicki, podkreślił dynamiczny rozwój Uniwersytetu oraz plany na najbliższą przyszłość. Szczególną uwagę zwrócił na wysoki poziom umiędzynarodowienia na Wydziale Ekonomicznym przejawiający się np. w intensywnym rozwoju wymian studenckich i pracowniczych, zwłaszcza w ramach programu ERASMUS+. Pan Rektor podkreślił też ścisłą współpracę Wydziału z przedsiębiorstwami regionu Pomorza.W swym wystąpieniu Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego mówiła o bieżących osiągnięciach Wydziału i wyzwaniach na najbliższe lata.  Nawiązując do umiędzynarodowienia wydziału podkreśliła, ze to już nie tylko wymiana studentów, ale także wzmocnienie kompetencji pracowników administracyjnych i naukowych oraz rozwijanie wielopłaszczyznowych relacji z uczelniami w kraju i zagranicą. Nadmieniła również o pozyskiwaniu środków finansowych w ramach dostępnych konkursów i programów grantowych. Pani Dziekan szczególną uwagę również poświeciła współpracy wydziału z otoczeniem gospodarczo-społecznym.


Następnie Pani Dziekan wraz z Panem Rektorem wręczyła najwyższe odznaczenie uniwersytetu Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego Panu Profesorowi Dariuszowi Filarowi, który jest uhonorowaniem zasług i osiągnięć Profesora.Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie zasłużonych, wieloletnich pracowników naszego wydziału, odchodzących na emeryturę oraz wręczenie im nagród za całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych.

W gronie tym znaleźli się:

Pani prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Pani dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG
Pani dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG
Pani dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG
Potem Pan Rektor wraz z Panią Dziekan WE wręczyli dyplomy doktora habilitowanego uzyskane w poprzedni roku akademickim na Wydziale Ekonomicznym:

 • Dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda
 • Dr hab. Piotr Dzikowski
W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez Pana Rektora. Ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora nauk ekonomicznych odebrali:

 • Dr Joanna Sikora-Alicka (dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG; dr Aldona Uzięblo)
 • Dr Adam Borodo (dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG; dr Olga Dębicka)
 • Dr Tomasz Radzikowski (dr hab. Stanisław Miecznikowski; dr hab. Marcin Wołek, prof. UG)
 • Dr Tomasz Konewka (dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG)
 • Dr Thomas Krupa (dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG)
 • Dr Monika Kozieja (prof. dr hab. Jacek Zaucha)
 • Dr Agata Ludwiczak (prof. dr hab. Jacek Zaucha)
 • Dr Aleksandra Gus-Puszczewicc (prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król)
 • Dr Beata Szymanowska (dr hab. Hanna Klimek, prof. UG; dr Janusz Dąbowski)
W dalszej części uroczystości wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału:

 • dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
 • dr Jacek Grodzicki
Następnie wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:

Nagroda indywidualna II stopnia:

 • dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi oraz za wyniki w pracy organizacyjnej na stanowisku prodziekana ds. nauki w zakresie wzrostu jakości badań naukowych na Wydziale Ekonomicznym
 • dr hab. Marcin Wołek, prof. UG za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi
 • dr Leszek Reszka za aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad studenckim ruchem naukowym, a także prowadzenie studentów kształconych w trybie studiów indywidualnych (tutoring) oraz opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania nowych pomocy dydaktycznych


Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi:

 • prof. dr hab. Jacek Zaucha
 • dr hab. Giuseppe Cirella, prof. UG
 • dr hab. Piotr Zientara, prof. UG
 • dr Adam Borodo
 • dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
 • dr hab. Magdalena Mosionek-Schweda za osiągniecia naukowe zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego
 • dr Olga Dębicka za przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz wyraźną poprawę wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych oraz opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania i upowszechniania nowych pomocy dydaktycznych

 Nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi oraz twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej – projekt Combine:

 • dr hab. Ernest Czermański, prof. UG
 • dr Małgorzata Bielenia


Nagroda zespołowa II stopnia za twórczy współudział w wykorzystaniu w praktyce wyników pracy naukowej – projekt: Baltic Heritage Routes: Development of Heritage Tourism Infrastructure for Sustainable Tourism in South Baltic Area:

 • dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG
 • dr hab. Hanna Treder, prof. UG
 • dr Andrzej Poszewiecki
 • dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG
 • dr Tomasz Gutowski
 • dr Tomasz Czuba


Nagroda zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi:

 • dr hab. Hanna Klimek, prof. UG
 • dr Janusz Dąbrowski

Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:


Nagroda indywidualna st. III

 • mgr inż. Justyna Nawrocka  


Nagroda indywidualna st. IV

 • mgr Tomasz Jastrząbek
 • mgr Katarzyna Klimek
 • mgr Ewa Krukurka
 • mgr Bożena Mieszkowska
 • mgr Anna Żebrowska
 • Dariusz Niemczak
 
Ważną częścią uroczystości było ślubowanie, które złożyli nowo przyjęci studenci. Po ślubowaniu Pan Rektor z Panią Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyli studentom, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, upominki z logo Wydziału Ekonomicznego.

NA KIERUNKU EKONOMIA

 • Kinga Koy
 • Wiktoria Żabicka
 • Izabela Andrzejewska


NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

 • Monika Belke
 • Fryderyk Sobecki
 • Laura Osada
 • Karolina Pułkotycka
 • Klaudia Pietrzyk

 Wykład inauguracyjny nt: "Gospodarka na manowcach centralistycznego etatyzmu"  wygłosił dr hab. Dariusz Filar, Profesor emerytowany Uniwersytetu Gdańskiego, pisarz, członek Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004–2010.
Ostatnią częścią uroczystości był koncert Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Marcina Tomczaka

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano „Gaudeamus Igitur”.

 Paczka ze zdjęciami dostępna jest tutaj  do dnia 31.12.2022 (wielkość 1.07 GB)