Zeszyty Studenckie "Nasze Studia"

Opublikowano 05 stycznia 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do publikowania artykułów w Zeszytach Studenckich NASZE STUDIA nr 12/2022.
Termin nadsyłania prac w języku polskim i angielskim: 25 stycznia 2022 r.


Artykuły można przesyłać na adres:
zeszytystudenckie.ug@gmail.com

Więcej informacji i wymogi redakcyjne znaleźć można na stronie internetowej:

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego
(ISSN 1731-6707, e-ISSN 2719-3608)Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów i bankowości, handlu zagranicznego, logistyki, transportu, marketingu i ubezpieczeń, gospodarki światowej, polityki regionalnej oraz innowacji.

Zapraszamy!
Komitet Redakcyjny Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego "Nasze Studia"