Seminaria Związku Uczelni im. Fahrenheita

Opublikowano 26 listopada 2021 roku

Zapraszamy do udziału we wspólnych seminariach naukowych współorganizowanych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cel i założenia seminariów z ekonomii i zarządzania Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Przekonani o tym, że wymiana myśli naukowej w obrębie trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita pozwoli lepiej niż do tej pory analizować i rozwiązywać aktualne problemy ekonomiczne, inaugurujemy cykl wspólnych seminariów naukowych. Do udziału w nich zapraszamy przede wszystkim badaczy z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a również Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W formule on-line seminaria te pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, także spoza Związku Uczelni Fahrenheita.

Ufamy, że szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwią powstawanie międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.

Połączenie wysiłków badawczych z trzech uczelni pozwoli zwiększyć rangę i prestiż gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wzajemne poznanie warsztatu badawczego, często tych samych metod badawczych, niezależnie od ich zastosowań w zagadnieniach medycznych, technicznych czy ekonomicznych, ułatwi doskonalenie metodologii badań w odniesieniu do nowych wyzwań, mających najczęściej więcej niż jeden wymiar.

Seminaria rozpoczną się od 3-odcinkowego cyklu zorganizowanego przez inicjatorów, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas kolejnych spotkań (trwających ok. 90 minut) wydziały zaprezentują swój potencjał badawczy i doświadczenia związane z dotychczasową współpracą. Gospodarzem pierwszego seminarium będzie Wydział Ekonomiczny UG.

Zapraszamy na spotkanie (w formie on-line) w czwartek 2 grudnia 2021 r. o godz. 17:00.
 

Link do spotkania
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
 
Bardzo liczymy na włączenie się w tę inicjatywę wszystkich naukowców naszego Związku. Dzielmy się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem w szerszym niż do tej pory gronie!

dr hab. Małgorzata Gawrycka
profesor Politechniki Gdańskiej
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG

prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania UG