Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Opublikowano 24 listopada 2021 roku

Studentko i Studencie! Twój głos jako członka społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego jest ogromnie ważny! Chcielibyśmy poznać Twoje doświadczenia z uczelnią w zakresie .przedsiębiorczości, rozwoju kariery oraz innowacyjnych inicjatyw. W 1-godzinnym warsztacie online, w którym biorą udział studenci z 6 uczelni Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego SEA-EU wypełnisz anonimową ankietę, która posłuży nam do stworzenia kompleksowej oceny i ulepszenia ekosystemów przedsiębiorczości i innowacji na naszych uniwersytetach.

Wybierz jeden z poniższych terminów i zarejestruj się:

25.11.2021 czwartek, 14:00, rejestracja: https://bit.ly/3kN1azb

26.11.2021 piątek, 15:00, rejestracja: https://bit.ly/3l3yAtA

Dla osób, które poświęcą godzinę na podzielenie się swoim zdaniem z nami przygotowaliśmy UPOMINKI – gadżety z logo 50-lecia uczelni 😊

 
Warsztaty oraz sama ankieta będą w j. angielskim.

 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu ReSEArch-EU Horyzont 2020.