Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 20 listopada 2021 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr. Tomasza RADZIKOWSKIEGOna temat: „Konkurencyjność tranzytowych kolejowych przewozów intermodalnych w Polsce”


 Promotor:

 • dr hab. Stanisław Miecznikowski
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr hab. Marcin Wołek
  Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Anna Mężyk
  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 • dr hab. Adam Przybyłowski
  Uniwersytet Morski w Gdyni

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: m.balicka@ug.edu.pl do dnia 1 grudnia 2021 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie, ul. Armii Krajowej 110.

Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Rozprawa doktorska, recenzje oraz streszczenie dysertacji zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.