Uroczystość wręczenia dyplomów

Opublikowano 16 listopada 2021 roku
 

 W dniu 10 listopada 2021 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Absolwentom Studiów Magisterskich Wydziału Ekonomicznego UG roku akademickiego 2020/2021 kierunków Ekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze oraz Biznes i Technologia Ekologiczna.

Po wysłuchaniu Hymnu Polski oraz akademickiej pieśni Gaudeamus Igitur głos zabrała Pani Dziekan, Pani dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, która powitała wszystkich zebranych, w szczególności przybyłych na uroczystość Absolwentów oraz ich Promotorów. Pani Dziekan złożyła gratulacje Absolwentom, zaprosiła ich do dalszej współpracy z Wydziałem Ekonomicznym i zachęciła do dalszej edukacji i zdobywania stopni naukowych. Te same słowa w języku angielskim zostały skierowane do studentów specjalności International Business, którzy licznie przybyli na uroczystość.

  


 

Pan Prodziekan ds. nauki, dr hab. Przemysław Borkowski profesor Uniwersytetu Gdańskiego zaprosił osoby, które uzyskały najwyższe średnie ocen w ramach toku studiów. Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego wręczyła nagrody najlepszym Absolwentom, którzy uzyskali lokaty na kierunkach i wyróżnienia na specjalnościach.

Po wręczeniu lokat i nagród dla najlepszych Absolwentów na specjalnościach, głos zabrała Pani Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dr Magdalena Markiewicz, która przedstawiła sylwetki Absolwentów wyróżnionych za działalność rzecz środowiska akademickiego w Kołach Naukowych, Radzie Samorządu oraz osiągnięcia sportowe. Podziękowania za aktywną działalność ponownie wręczyła Pani Dziekan.

  

Następnie Pani Prodziekan poprosiła o zabranie głosu w imieniu Absolwentów: Panią Nicole Lomnicką oraz panią Kamilę Ulmann, które w piękny, inspisujący i momentami zabawny sposób podsumowały czas spędzony na studiach na Wydziale Ekonomicznym oraz doświadczenia związane ze zdalną nauką w czasie trwającej pandemii.

  

Najbardziej emocjonującym punktem spotkania było wręczenie dyplomu ukończenia studiów wszystkim Absolwentom. Dyplomy wręczała Pani Dziekan w towarzystwie przybyłych na uroczystość Promotorów.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się odsłuchaniem Hymnu Unii Europejskiej.

Pani Dziekan dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego podziękowała wszystkim Gościom za przybycie na Galę Absolwentów 2021.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowymi zdjęciami Absolwentów wszystkich specjalności.

Ze względu na trwającą pandemię Covid-19 tegoroczne wydarzenie odbyło się w szczególnych okolicznościach i z zachowaniem reżimu sanitarnego. Mimo tych niedogodności, radość ze spotkania była ogromna.

Jeszcze raz Gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

Przebieg uroczystości mogą Państwo obejrzeć na nagranym filmie w kanale Youtube.

Zdjęcia z

  1. Gali Absolwentów 10.11.2021 r.
  2. Gali Absolwentów 10.11.2021 r.