Komunikat Rektora

Opublikowano 29 października 2021 roku

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań w naszej społeczności akademickiej przypominam o obowiązujących w UG zasadach określonych w zarządzeniu Rektora z dnia 30 września 2021 r., które jednoznacznie nakładają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku oraz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych.

Od dnia 2 listopada 2021 roku osoby niestosujące się do tych zasad nie będą mogły wejść do budynków UG.

 

 

 

dr hab. Arnold Kłonczyński
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia