Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Opublikowano 07 października 2021 roku

 


W dniu 6 października 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną uroczystość odbyła się w sposób hybrydowy. Ograniczona została liczba uczestników na miejscu, natomiast wszyscy chętni mogli wziąć udział w inauguracji dzięki transmisji online dostępnej na kanale YouTube 

 

Na uroczystość, oprócz studentów i pracowników Wydziału Ekonomicznego, przybyło wielu gości, w tym Wiceprezydent Miasta Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim oraz prezesi i przedstawiciele zarządów przedsiębiorstw regionu pomorskiego współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym, a również instytucji samorządowych. Uczestniczyli również emerytowani profesorowie UG. W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele władz innych jednostek Uczelni. 

 

 

 

J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski w swoim wystąpieniu odniósł się do perspektywy całej Uczelni podkreślając dynamiczny rozwój Uniwersytetu, ale wskazując też na wyzwania i cele do osiągnięcia w ciągu najbliższych latach, szczególnie w zakresie jakości badań naukowych. Pan Rektor zapowiedział nowe inicjatywy w UG wspierające aktywność badawczą i dydaktyczną pracowników.

 

Pani dr hab. Monika Bąk, prof. UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego podsumowała miniony rok akademicki na Wydziale oraz mówiła o wyzwaniach i planach w najbliższym czasie. 


Z wystąpienia Pani Dziekan:

„To ogromna radość powitać Państwa w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego na Wydziale Ekonomicznym z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22, a przede wszystkim po długiej przerwie powitać studentów w salach dydaktycznych na wykładach i ćwiczeniach. Na naszym zdecydowana większość zajęć (tylko za wyjątkiem największych wykładów) odbywa się obecnie w formie stacjonarnej. 

Drodzy Studenci, rozpoczynacie studia na jednym z większych wydziałów naszej Uczelni oraz na wydziale wysoce umiędzynarodowionym, gdzie co semestr studiuje kilkudziesięciu studentów zagranicznych, zatrudnieni są pracownicy zagraniczni i zapraszani regularnie profesorowie wizytujący oraz gdzie prowadzimy w pełni anglojęzyczną specjalność International Business na I i II stopniu studiów. Współpracujemy ściśle z praktykami gospodarczymi, przedsiębiorstwami, instytucjami nad kreowaniem i adaptacją naszej oferty programowej do rynku pracy. Ta ścisła współpraca, jak również doświadczenie naszej kadry dydaktycznej oraz (niezbędne) Wasze zaangażowanie sprawią, że już na studiach i po ich zakończeniu będziecie kształtować, a następnie podążać wymarzonymi ścieżkami kariery zawodowej.

Życzę Wam, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w tym pełnym wyzwań rozpoczynającym się nowym roku akademickim, roku wieńczącym okres parametryzacji życzę wytrwałości i wielu sukcesów naukowych, a również osiągnięć i satysfakcji w obszarze dydaktycznym.”

  

 

W dalszej części uroczystości J.M. Rektor wraz z Panią Dziekan WE wręczyli dyplomy doktora habilitowanego uzyskane w poprzednich dwóch latach akademickich na Wydziale Ekonomicznym:

 

 • Wojciech Bizon
 • Anna Blajer-Gołębiewska
 • Giuseppe Cirella
 • Ernest Czermański 
 • Anna Golejewska 
 • Alina Grynia 
 • Joanna Kuczewska 
 • Iwona Sobol Michał Suchanek
 • Marcin Wołek
 
 
 
W kolejnej części Inauguracji odbyła się uroczysta promocja doktorska poprowadzona przez JM Rektora. Ślubowanie złożyli oraz dyplomy doktora nauk ekonomicznych odebrali: 
 
 • Filip BORYSEWICZ (promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG; dr Grzegorz Szczodrowski)
 • Rafał KNITER (promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG)
 • Marlena CICHA-NAZARCZUK (promotor: dr hab. Stanisław Umiński, prof. UG)
 • Krzysztof GRABLEWSKI (promotor: hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG)
 • Karolina JÓZEFOWICZ (promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG)
 • Aurelio HESS (promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG; dr Małgorzata Zielenkiewicz)
 • Marek KOŁATKA (promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG; dr Elżbieta Babula)
 • Mirlinda KUÇI (promotor: dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG; dr Elżbieta Babula)
 • Yllka HOXHA (promotor: dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG)
 • Aleksander JAGIEŁŁO (promotor: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski; dr hab. Marcin Wołek, prof. UG)
 • Adam KALISZEWSKI (promotor: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG; dr Janusz Dąbrowski)
 • Jacek KOTARBIŃSKI (promotor: prof. dr hab.  Danuta Rucińska)
 • Jakub KWIATKOWSKI (promotor: dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG)
 • Renata LEŚNIAK (promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider; dr Magdalena Markiewicz)
 • Stefan POIER (promotor: dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG)
 • Jakub SZPYTMA (promotor: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG)
 • Rafał SZYC (promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król)
 • Adrian ŚLIWA (promotor: prof. dr hab. Jan Burnewicz; dr hab. Michał Suchanek, prof. UG)
 • Rafał ŚPIEWAK (promotor: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UF; dr inż. Izabela Piasecka)
 
 
 
 
 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej odznaczonym pracownikom Wydziału:

 • dr hab. Cezary Mańkowski prof. UG
 • dr Renata Orłowska
 • dr Leszek Reszka
 
 
 
 
 
Następnie wręczono Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 

 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Krzysztof Szałucki za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymał prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski, za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 
 • Nagrodę indywidualną I stopnia otrzymała dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG, za całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 
 
 
Nagrody  indywidualne  II st. za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi 
 
 • dr hab. Piotr Zientara, prof. UG
 • dr Tomasz Bieliński 
 • dr Łukasz Dopierała
 • dr Agnieszka Szmelter-Jarosz
 
Nagrody  indywidualne  III st. za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

 1. dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
 2. dr hab. Iwona Sobol 
 
Nagroda  indywidualna  III st. za monografię pt. Benchmarking jako metoda diagnozy konkurencyjności przedsiębiorstw 
 • dr hab. Joanna Kuczewska
 
Nagrody  indywidualne  IV st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

 • dr hab. Joanna Bednarz prof. UG
 • dr Elżbieta Adamowicz
 
Nagroda zespołowa I st. za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z popularyzacją wiedzy ekonomicznej
 • dr Aleksandra Borowicz
 • dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG
 • dr Ewa Ignaciuk
 • dr Sylwia Machowska-Okrój
 • dr hab. Beata Majecka, prof. UG
 • dr Magdalena Markiewicz
 • dr Grzegorz Pawłowski
 • dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
 • dr Monika Szmelter 
 
 
 
Nagrody dla nienauczycieli: Nagroda indywidualna st. III
 • mgr Forma Mariola 
Nagrody dla nienauczycieli: Nagroda indywidualna st. IV
 • mgr Magdalena Kałduńska
 • mgr Kamila Kałędkiewicz
 • mgr Agnieszka Mierzwa
 • mgr Agata Niemierko
 • mgr Wioletta Zakrzewska
 • Katarzyna Kuchcińska 
 • Teresa Szreder
 
 
 
Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było ślubowanie, które złożyli nowo przyjęci studenci. Po Immatrykulacji Pani Dziekan Wydziału Ekonomicznego wręczyła upominki studentom, którzy otrzymali najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
   
Na kierunku ekonomia: Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:
 • Dawid Racki 
 • Agata Stanisławska 
 • Weronika Wieżynis 
 • Kacper Zarzyka 
 • Zuzanna Gruchała
 • Weronika Mikołajewska 
 • Mateusz Pasztelan
 • Jakub Romanowski 
 • Julia Włodarczyk 

 

Na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze specjalność International Business: Na kierunku Biznes i technologia ekologiczna:
 • Marzena Krapkowska
 • Marta Pluta
 • Izabela Popławska
 • Dominika Biała 
 • Wiktoria Dołęga 
 • Magdalena Kalinowska 

 

 

Wykład inauguracyjny nt: "W kierunku Europejskiego Zielonego Ładu po ścieżce "niebieskiego wzrostu". Implikacje dla Polski i Pomorza"  wygłosił dr hab. Ernest Czermański, prof. UG.


 

 

Ostatnią częścią uroczystości był koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Marcina Tomczaka.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości wykonano Gaudeamus Igitur.
 


Paczka ze zdjęciami dostępna jest tutaj  do dnia 31.12.2021 (wielkość 1.4 GB)