Nowy numer Zeszytów Studenckich

Opublikowano 24 sierpnia 2021 roku

23 sierpnia 2021 r. ukazał się jedenasty numer Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia dot. m.in.: finansów, bankowości, inwestycji, gospodarki globalnej i regionalnej, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, logistyki i transportu oraz innych aspektów zjawisk ekonomicznych.

Aktualny numer Zeszytów powstał w czasie pandemii koronawirusa. Symbolem tego niezwykłego czasu jest okładka, na której uwieczniliśmy spotkanie Redaktorów i Autorów, pracujących zdalnie nad powstaniem kolejnego numeru czasopisma.

"Nasze Studia" są periodykiem naukowym ukazującym się od 2003 roku.
 
Od numeru 9/2019 wersją pierwotną czasopisma jest wersja on-line.

 
Czasopismo dostępne jest między innymi w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego oraz indeksowane w bazach CEJSH, EBSCO oraz Google Scholar.


Życzymy przyjemnej lektury!


 Komitet Redakcyjny Zeszytów Studenckich „Nasze Studia”
Strona czasopisma:
https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/index.html?lang=pl&ao=strona_glowna