Reaktywacja czasopisma IBaGE !

Opublikowano 22 kwietnia 2021 rokuZaproszenie do składania artykułów w wydaniu specjalnym IBAGE

„Jak pandemia Covid-19 zmieniła światową gospodarkę?”
Redaktorzy:
dr hab. Sylwia Pangsy-Kania profesor Uniwersytetu Gdańskiego,
dr hab. Joanna Bednarz profesor Uniwersytetu GdańskiegoCelem specjalnego wydania International Business and Global Economy (IBaGE) jest zbadanie wpływu COVID-19 na światową gospodarkę. Zapraszamy autorów do nadsyłania artykułów na tematy związane ze znaczeniem różnych aspektów wpływu Covid na społeczeństwa, przedsiębiorstwa, branże, kraje i gospodarkę światową.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Artykuł powinien mieć około 10 stron, napisany czcionką Times New Roman 12.

Zaproszenie do składania artykułów w wydaniu specjalnym IBAGE
Redaktor: dr hab. Dariusz Tłoczyński profesor Uniwersytetu Gdańskiego

W 2020 i 2021 roku nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu światowego systemu transportowego i logistycznego. W wyniku pandemii SARS COV-2, na pasażerskich rynkach transportowych nastąpił znaczny spadek przewiezionej liczby pasażerów.  Zdalny (online) styl pracy, ograniczenia i nałożone przez rządy restrykcje oraz troska o bezpieczeństwo, spowodowały zmiany w popycie i podaży na usługi pasażerskie. Inna sytuacja występuje na rynkach cargo. Przedsiębiorstwa kurierskie, logistyczne, dostawcy cargo odnotowują wzrost obsłużonej wielkości ładunków.  

Niniejszy numer specjalny będzie służył temu celowi, aby rozpocząć debatę naukową na temat kierunków rozwoju rynków pasażerskich i cargo. Jak zmiany w światowym przepływie dóbr i usług wpłyną na rynki regionalne? Jaki jest poziom efektywności pomocy publicznej państwa w sektorze przedsiębiorstw transportowych spedycyjnych i logistycznych.

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów do specjalnego wydania IBaGE, opartych na:

  • badaniach naukowych przeprowadzonych na różnych rynkach międzynarodowych, w sektorze przedsiębiorstw, konsumentów, podmiotów publicznych (samorządowych i rządowych);
  • przeglądowych - opartych we współpracy z biznesem;
  • prac teoretycznych - opartych na własnych doświadczeniach, ocenie, popartych pogłębioną analizą literaturą naukową;
  • prac prognostycznych, pokazujących przyszłe kierunki rozwoju regionów, przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych.


Wybrane prace, po przeprowadzonym procesie recenzji, zostaną wydane w specjalnej edycji czasopisma IBaGe.

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2021 r.

Artykuł powinien mieć około 10 stron, napisany czcionką Times New Roman 12.

Więcej informacji na stronie www.ibage.pl