Legia Akademicka

Opublikowano 26 lutego 2021 roku

Uniwersytet Gdański w tym roku nie przystąpił do programu Legii Akademickiej jednak aby zapewnić możliwość udziału w programie studentom naszej uczelni Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz Parlament Studentów UG proponują udział w zajęciach odbywających się w Akademii Marynarki Wojennej.

W roku 2021 na AMW zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w ramach Modułu Podstawowego (szeregowego) oraz Modułu Podoficerskiego. Planuje się utworzyć po 4 grupy szkoleniowe w każdym module po 25-30 osób każda. Szkolenie jest dostępne dla studentów cywilnych AMW oraz innych uczelni z regionu! Wymagany jest status studenta (dzienny lub zaoczny) oraz polskie obywatelstwo. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

Zgłoszenia należy dokonać przez stronę AMW, zakładka Dla studenta, Legia Akademicka,
link: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/studenci/legia-akademicka

Pamiętaj, że rejestracja jest 2 etapowa:

Wypełnij ankietę elektroniczną.

Pobierz WNIOSEK W PDF i fizyczne złóż go w Tymczasowym Punkcie Obsługi Studenta AMW (Biblioteka Głowna AMW) godziny otwarcia: TPOS poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Możesz również złożyć wniosek pocztą na adres AMW z dopiskiem „Legia Akademicka 2021” decyduje data wpływu na AMW a nie data stempla pocztowego! Link do informacji o godzinach punktu obsługi studenta: http://samorzad.amw.gdynia.pl/tymczasowy-punkt-obslugi-studenta/.

Szkolenie jest realizowane w Module teoretycznym na poziomie podstawowym (szeregowego) i podoficerskim, można realizować oba moduły.

Szkolenie jest dostępne osób posiadających status STUDENTA studiów dziennych i zaocznych dowolnej uczelni krajowej, wyłącznie dla obywateli polskich. (studia podyplomowe oraz doktoranckie nie uprawniają do udziału w szkoleniu). Przewidujemy 120 miejsc (4 grupy) w każdym module, z czego min. 30  dla studentów z innych uczelni, decyduje kolejność zgłoszeń!