X edycja Konkursu Młody Ekonomista

Opublikowano 24 lutego 2021 roku

Po raz dziesiąty Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) organizuje Konkurs Młodego Ekonomisty. Celem konkursu jest wzbudzenie u wyróżniających się i ambitnych młodych ludzi zainteresowania tematyką ekonomiczną i wspieranie ich w realizacji tej pasji. Tematem X edycji konkursu jest "Gospodarka światowa po pandemii COVID-19". Dla laureatów są przewidziane nagrody pieniężne.`

Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej TEP (https://tep.org.pl/projekty/mlody-ekonomista/), w załączonych materiałach informacyjnych oraz na stronach Facebook i Instagram TEP lub uzyskać, wysyłając wiadomość na adres kme9@tep.org.pl.