Obrona rozprawy doktorskiej

Opublikowano 28 grudnia 2020 roku

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie ekonomia i finanse - w trybie telekonferencji poprzez MS Teams


mgr Yllki HOXHYna temat: "The Impact of CSR Understanding on the Effectiveness of Economic Decision Making of Small and Medium-Sized Enterprises in Kosovo"


 Promotor:

  • dr hab. Przemysław Kulawczuk
    Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

  • prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  • dr hab. Dorota Simpson
    Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

 Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: e.krukurka@ug.edu.pl do dnia 21 stycznia 2021 r.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Praca została wyłożona w Bazie Wiedzy UG.

Streszczenie dysertacji oraz recenzje zostały opublikowane na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.