Harmonogram zapisów

Opublikowano 18 grudnia 2020 roku

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SPECJALNOŚCI I MODUŁY
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne)

kierunki: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze
rok akademicki 2020/2021
semestr letni

 

Na studiach stacjonarnych /kierunek Ekonomia/ uruchomione zostały wszystkie oferowane specjalności, tj.: biznes elektroniczny, ekonomika transportu i logistyka, innowacyjność w gospodarce, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, teoria przedsiębiorstw.

Na studiach stacjonarnych /kierunek MSG/ uruchomione zostały następujące specjalności: finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, międzynarodowa ekonomia menedżerska, międzynarodowy transport i handel morski.

Nie została uruchomiona specjalność - projekty w biznesie międzynarodowym.

Na studiach niestacjonarnych /kierunek Ekonomia/ uruchomione zostały dwie specjalności - audytor przedsiębiorstw oraz biznes elektroniczny.

Na studiach niestacjonarnych /kierunek MSG/ uruchomiona została specjalność - biznes międzynarodowy.

 


UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru specjalności):

  • Wybór preferencji specjalności na studiach stacjonarnych odbywa się na podstawie średniej ocen z dwóch pierwszych semestrów studiów liczonej ze wszystkich uzyskanych ocen.
  • Studenci wskazują swoje preferencje dotyczące przyszłej specjalności, dokonując uporządkowania propozycji od najbardziej do najmniej pożądanej.
  • Dana specjalność jest uruchamiana w przypadku zapisania minimalnej liczby studentów pozwalającej na utworzenie grupy ćwiczeniowej.
  • Po zakończeniu zapisów uruchomione zostaną specjalności (specjalność) cieszące (ciesząca) się największą popularnością.
  • Osoby, które nie skorzystają z prawa do elektronicznych zapisów zostaną – po zakończeniu zapisów elektronicznych - skierowane na specjalność wybraną przez Dziekana.

 


 STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1

kierunek: EKONOMIA

28 grudnia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
11 stycznia 2021 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
biznes elektroniczny, ekonomika transportu i logistyka, innowacyjność w gospodarce, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, teoria przedsiębiorstw

 

STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1

kierunek: MSG

28 grudnia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
11 stycznia 2021 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
projekty w biznesie międzynarodowym, finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, międzynarodowa ekonomia menedżerska, międzynarodowy transport i handel morski

Adresy stron:
Ekonomia: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_ek_2021/start.html
MSG: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ss1_msg_2021/start.html

 
Na studiach stacjonarnych /kierunek Ekonomia/ uruchomione zostały wszystkie oferowane specjalności, tj.: biznes elektroniczny, ekonomika transportu i logistyka, innowacyjność w gospodarce, polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, teoria przedsiębiorstw.
 
Na studiach stacjonarnych /kierunek MSG/ uruchomione zostały następujące specjalności: finanse międzynarodowe i bankowość, handel zagraniczny, marketing międzynarodowy, międzynarodowa ekonomia menedżerska, międzynarodowy transport i handel morski.

Nie została uruchomiona specjalność - projekty w biznesie międzynarodowym.
 STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 NS1

kierunek: EKONOMIA

28 grudnia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
11 stycznia 2021 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
audytor przedsiębiorstw, biznes elektroniczny, analityk gospodarczy
STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1

kierunek: MSG

28 grudnia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
11 stycznia 2021 roku, godz. 12.00

Specjalności do wyboru:
biznes międzynarodowy, międzynarodowa ekonomia menedżerska

Adresy stron:
Ekonomia:  http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns1_ek_2021/start.html
MSG:  http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns1_msg_2021/start.html


Na studiach niestacjonarnych /kierunek Ekonomia/ uruchomione zostały dwie specjalności - audytor przedsiębiorstw oraz biznes elektroniczny.

Na studiach niestacjonarnych /kierunek MSG/ uruchomiona została specjalność - biznes międzynarodowy.

 


 STUDIA NIESTACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


1 NS4-EK

kierunek: EKONOMIA

28 grudnia 2020 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
11 stycznia 2021 roku, godz. 12.00

Wybór modułów:
Logistyka i transport, Finanse w przedsiębiorstwach


Adresy strony: http://ekonom.ug.edu.pl/specjalnosc/ns2_ek/start.html 

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA
PRZEDMIOTY DO WYBORU, TUTORIALE
NA PROFILE ETiL
I NA SEMINARIA LICENCJACKIE
HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU I TUTORIALE

rok akademicki 2020/2021, semestr letni STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:


2 SS1 EK

kierunek: EKONOMIA

8 lutego 2021 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
18 lutego 2021 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch przedmiotów:
Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej
Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
Podstawy etykiety w biznesie
STUDIA STACJONARNE – kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 MSG

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

8 lutego 2021 roku, godz. 15.00


zapisy do: 
18 lutego 2021 roku, godz. 10.00

Student dokonuje wyboru dwóch przedmiotów:
Współczesna gospodarka rosyjska
Centra finansowe offshore
Startupy w e-biznesie


 

STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

3 SS1 EK

3 SS1 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

8 lutego 2021 roku, godz. 15.00

zapisy do: 
18 lutego 2021 roku, godz. 10.00

 STUDIA STACJONARNE -  kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS2 EK

2 SS2 MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE – including IB

8 lutego 2021 roku, godz. 15.00

zapisy do: 
18 lutego 2021 roku, godz. 10.00

W dniu 18 lutego 2021 roku o godz. 13:00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.

Decyzja o uruchomieniu przedmiotów w języku angielskim zostanie podjęta po zapisaniu się studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu Erasmus na semestr letni
(19 lutego 2021, godz. 14:00)

Uwaga!
W ramach przedmiotów do wyboru studenci mogą również realizować tutorial Ekonomia w Tutoringu Akademickim. Na tutoriale można aplikować, wysyłając zgłoszenie na adres tutoringwe@ug.edu.pl w terminie od 18 stycznia do 1 lutego 2021 r. Więcej szczegółów, w tym zasady rekrutacji, znaleźć można na stronie internetowej: https://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ac=tutoring_na_we
Uwaga Studenci I roku – SS1

Kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

W programie studiów w semestrze letnim obowiązuje przedmiot ogólnoakademicki do wyboru. Studenci Wydziału Ekonomicznego wybierają przedmiot z listy do wyboru zaoferowanej przez inne wydziały.
Lista przedmiotów, terminy i miejsce zajęć oraz harmonogram zapisów będą dostępne w Portalu Studenta UG.
Zapisy na przedmiot ogólnoakademicki odbywają się poprzez Portal Studenta UG.


3 lutego 2021 r. o godz. 20.00 zostaną uruchomione zapisy, zakończą się w dniu 10 lutego 2021 r. o godz. 10.00 (I tura zapisów).

Druga tura zapisów, dla osób, które z różnych powodów nie zdążyły się zapisać, rozpocznie się 11 lutego 2021 r. o godz. 20.00, a zakończy 15 lutego 2021 r. o godz. 14.00.

 STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 NS1 EK + MSG

3 NS1 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-4 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


2 NS2-3 EK + MSG

kierunek: EKONOMIA
kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

9 lutego 2021 roku, godz. 15.00


zapisy do:
24 lutego 2021 roku, godz. 12.00

W dniu 24 lutego 2021 roku o godz. 14.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów.
Studenci, którzy zapisali się na przedmioty, które nie zostały uruchomione, mają obowiązek wypisać się i zapisać się na przedmiot do wyboru, na którym pozostały wolne miejsca.HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PROFILE ETiL 
rok akademicki 2020/2021
semestr letni

STUDIA STACJONARNE – kierunek: ekonomia

dla: zapisy od:
1 ETiL SS2 EK

kierunek: EKONOMIA

22 stycznia 2021 roku, godz. 15.00zapisy do:
5 lutego 2021 roku, godz. 12.00


Profil KPT z uwagi na zbyt mała liczbę zapisanych studentów nie zostanie otwarty. Wszystkie osoby, które zapisały się na ten Profil proszone są o dokonanie wyboru jednego z Profili 2,3 lub 4 i kontakt z dziekanatem (poprzez e-mail)

 HARMONOGRAM ZAPISÓW NA SEMINARIA LICENCJACKIE

rok akademicki 2020/2021, semestr letni

 UWAGI OGÓLNE (dot. wyboru seminarium licencjackiego)

  • zapisy odbywają się według średniej ocen z pierwszych dwóch semestrów studiówSTUDIA STACJONARNE  - kierunki: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:

2 SS1 EK

specjalności:

2 SS1 MSG 

specjalności:

2 lutego 2021 roku, godz. 15.00zapisy do:
12 lutego 2021 roku, godz. 12.00

 


STUDIA NIESTACJONARNE  - kierunki: ekonomia  i  międzynarodowe stosunki gospodarcze

dla: zapisy od:
2 NS1 EK

specjalności:


2 NS1 MSG

specjalność:

2 lutego 2021 roku, godz. 15.00
zapisy do:
12 lutego 2021 roku, godz. 12.00