Zasady bezpieczeństwa w budynkach UG

Opublikowano 09 października 2020 roku

Do pracowników i prowadzących zajęcia na Wydziale Ekonomicznym
oraz studentów i doktorantów Wydziału Ekonomicznego

 

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z najnowszym Zarządzeniem obowiązującym w Uniwersytecie Gdańskim dotyczącym zasad bezpieczeństwa w budynkach:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/99059/zarzadzenie_nr_115r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_8_pazdziernika_2020_roku_w_sprawie_wymogow_bezpieczenstwa_na_terenie_uniwersytetu

 

Zarządzenie obowiązuje wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów Wydziału.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego