Harmonogram zapisów na PDW i seminaria

Opublikowano 21 września 2020 roku
Zapisy na przedmioty do wyboru


Czwartek, 24.09.2020, godz. 11.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach stacjonarnych

  • 3 rok stacjonarnych studiów I stopnia (3 SS1),
  • 2 rok stacjonarnych studiów II stopnia (2 SS2)


UWAGA STUDENCI 2 SS2: w roku akademickim każdy ze studentów jest zobligowany do wyboru jednego przedmiotu do wyboru w języku angielskim

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do środy 30.09.2020r. do godz. 12.00.
Ok. godz. 15.00 ogłoszona zostanie lista uruchomionych przedmiotów do wyboru.

Po tym terminie osoby zapisane na przedmioty, które nie zostaną uruchomione mają obowiązek wypisania się z przedmiotów i zapisanie się na dostępne przedmioty w terminie do dnia 5.10.2020r. do godz. 9.00.


Decyzja o uruchomieniu przedmiotów do wyboru w języku angielskim zostanie podjęta 5.10.2020r., o godz. 14.00 po dokonaniu wyboru przez studentów Erasmusa.
Poniedziałek, 28.09.2020r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru (pdw), dla kierunków: ekonomia i msg na studiach niestacjonarnych

  • 3 rok niestacjonarnych studiów I stopnia (3 NS1)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 4-semestralnych (2 NS2-4)
  • 2 rok niestacjonarnych studiów II stopnia 3-semestralnych (2 NS2-3)


Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do dnia 11.10.2020r. do godz. 12.00. 
Poniedziałek, 28.09.2020r, godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty do wyboru dla studentów semestru 1 studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (1 SS2, 1 NS2-4)  kierunków: ekonomia i msg (oprócz studentów grupy 1 WdF(ACCA) NS2-4 EK).

Uwaga: Wyboru dokonują absolwenci studiów I stopnia kierunków ekonomicznych.
Absolwenci kierunków pozaekonomicznych realizują przedmiot uzupełniający efekty kształcenia z zakresu ekonomii: Podstawy mikro- i makroekonomii. Wprowadzenie do ekonomicznych studiów II stopnia (informacja o zakwalifikowaniu kierunku studiów zostanie przekazana drogą mailową).

Zapisy na przedmioty do wyboru - studia stacjonarne trwają do dnia 30.09.2020r. do godz. 13.00.
Zapisy na przedmioty do wyboru - studia niestacjonarne trwają do dnia 22.10.2020r. do godz. 10.00. Zapisy na przedmioty ogólnospołeczneŚroda 23.09.2020r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

  • 2 EK, MSG SS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna

Środa, 30.09.2020r., godz. 15.00 – rozpoczęcie zapisów na przedmioty ogólnospołeczne

  • 2 EK, MSG NS1: socjologia, gospodarka a środowisko, psychologia społeczna


Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne - studia stacjonarne trwają do dnia 30.09.2020r. do godz. 10.00.
Zapisy na przedmioty ogólnospołeczne – studia niestacjonarne trwają do dnia 7.10.2020r. do godz. 10.00.


Zapisy na seminaria magisterskiePoniedziałek, 28.09.2020r., godz. 15.00 - rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia stacjonarne II stopnia (1 SS2): wszystkie specjalności

Piątek, 16.10.2020r., godz. 12.00 – rozpoczęcie zapisów na seminaria magisterskie:

  • studia niestacjonarne II stopnia (1 NS2-4): wszystkie specjalności


Zapisy na seminaria - studia stacjonarne trwają do dnia 2.10.2020r. do godz. 10.00.

Zapisy na seminaria - studia niestacjonarne trwają do dnia 20.10.2020r. do godz. 10.00.


 
Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest jedynie poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl
Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".