Zmarł profesor Wojciech Rybowski

Opublikowano 16 września 2020 roku

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  w dniu 12 września 2020 r. Pana Profesora Wojciecha Rybowskiego, pracownika Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym (wówczas Wydziału Ekonomiki Transportu) Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1974-1987, założyciela i wieloletniego Prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów.

Pan Profesor Wojciech Rybowski był absolwentem kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim – rocznik 1971 (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Ładyki „Ekonomiczne przyczyny zgłoszenia przez Wielką Brytanię akcesu do EWG”). W 1975 r. obronił na naszym Wydziale pracę doktorską, a w 1984 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną.
Był człowiekiem nieprzeciętnym, niezwykle ciepłym i otwartym, o szerokich i wielostronnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce zajmował się problematyką międzynarodowej integracji gospodarczej. Był równocześnie doskonałym, lubianym przez studentów  dydaktykiem, kształcąc przyszłych specjalistów z zakresu handlu zagranicznego, a później, kierując GFKM, wykształcił wielu znakomitych polskich menedżerów. Nigdy nie zapomniał o swojej pracy na Uniwersytecie, całe życie interesując się jego rozwojem i pozostając do końca naszym przyjacielem. Życie i szeroka działalność Profesora Wojciecha Rybowskiego to wzór dla każdego absolwenta UG.
Najserdeczniejsze wyrazy współczucia Rodzinie składają


Dziekan, Rada Dziekana,
koleżanki i koledzy z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się  w piątek 18  września 2020 r. o godzinie 13.30 w nowej kaplicy Cmentarza Srebrzysko w Gdańsku.