Organizacja zajęć na Wydziale Ekonomicznym

Opublikowano 03 września 2020 roku

Organizacja zajęć na Wydziale Ekonomicznym
w semestrze zimowym 2020/2021

Do pracowników i prowadzących zajęcia na Wydziale Ekonomicznym
oraz studentów Wydziału Ekonomicznego


W dniach 28.09 - 1.10.2020 odbywają się spotkania ze studentami I roku studiów licencjackich (dni adaptacyjne). Zajęcia na Wydziale Ekonomicznym rozpoczynają się 2.10.2020.

 

 

W nawiązaniu do Zarządzenia nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 ustala się następującą organizację zajęć na WE w semestrze zimowym 2020/2021.ZAPLANOWANE W SEMESTRZE ZIMOWYM WYKŁADY REALIZOWANE BĘDĄ ZDALNIE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MS TEAMS.

 

Studenci studiów stacjonarnych:


I ROK (I stopień)

Zajęcia dydaktyczne (ćwiczenia) będą zaplanowane w określone dni każdego tygodnia (w tych dniach nie będą planowane wykłady) i będą mogły odbywać się w wymaganym merytorycznie wymiarze stacjonarnie na Wydziale w aulach lub dużych salach.

Dni tygodnia zarezerwowane na zajęcia w budynku:

Ekonomia i MSG:
wtorki, czwartki

Specjalność International Business: piątki

II ROK, III ROK (I stopień)
I ROK, II ROK (II stopień)

Jeden dzień w tygodniu w podstawowym planie będzie wolny od zajęć dla każdego rocznika studentów; w tym dniu będą mogły odbywać się zajęcia stacjonarne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (dotyczy to wszystkich ćwiczeń i seminariów, przy czym prowadzący przedmiot wskażą, jaka część zajęć powinna odbyć się w formie tradycyjnej).

Zajęcia takie będą planowane z odpowiednim wyprzedzeniem w dużej sali, a plan na dany dzień będzie każdorazowo wymagał akceptacji dziekana.

Dni tygodnia zarezerwowane na zajęcia w budynku:

2 SS1 -  poniedziałki
3 SS1 - piątki
1 SS2 - czwartki
2 SS2 - piątki

Specjalność International Business
2 SS1 - poniedziałki
3 SS1 - piątki
1 SS2 - poniedziałki
2 SS2 - piątki

BITE
1 SS2 - wtorki
2 SS2 - czwartki


Studenci studiów niestacjonarnych:


I ROK (I stopień)

Zajęcia ćwiczeniowe będą zaplanowane w jednym dniu zjazdu w miesiącu (sobota lub niedziela) tak, aby można było w wymaganym zakresie (ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się) odbyć je w formie tradycyjnej na wydziale. W tych dniach nie będą planowane wykłady.

Terminy zarezerwowane na zajęcia w budynku dla I, II i III roku studiów:

kierunki: EKONOMIA i MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

rok I (1 NS1)

 • 25 października,
 • 21-22 listopada,
 • 19 grudnia,
 • 31 stycznia.

rok II (2 NS1)

 • 11 października,
 • 15 listopada,
 • 20 grudnia,
 • 30 stycznia.

 

kierunek: EKONOMIA

rok III (3 NS1)

 • 3 października,
 • 14 listopada,
 • 5 grudnia,
 • 16 stycznia.

 

kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

rok III (3 NS1)

 • 3 października,
 • 14 listopada,
 • 5-6 grudnia,
 • 16 stycznia.II ROK, III ROK (I stopień)
I ROK, II ROK (II stopień)


Jeden dzień w miesiącu w podstawowym planie będzie wolny od zajęć dla każdego rocznika studentów; w tym dniu będą mogły odbywać się zajęcia stacjonarne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (np. ćwiczenia, seminaria).

Terminy tych zajęć będą ustalane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zajęcia takie będą planowane w odpowiednio dużej sali, a plan na dany dzień będzie każdorazowo wymagał akceptacji dziekana.
Terminy zarezerwowane na zajęcia w budynku dla I, II i III roku studiów:

kierunek: EKONOMIA


Terminy zarezerwowane na zajęcia w budynku dla I i II roku studiów:

rok I (1 NS2-4)

 • 25 października,
 • 08 listopada,
 • 13 grudnia,
 • 23 stycznia.

rok II (2 NS2-4)

 • 18 października,
 • 22 listopada,
 • 06 grudnia,
 • 31 stycznia.

rok II (2 NS2-3)

 • 18 października,
 • 25 października,
 • 08 listopada,
 • 22 listopada,
 • 06 grudnia,
 • 13 grudnia,
 • 23 stycznia,
 • 31 stycznia.


kierunek: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE


Terminy zarezerwowane na zajęcia w budynku dla I i II roku studiów:

rok I (1 NS2-4)

 • 25 października,
 • 08 listopada,
 • 13 grudnia,
 • 24 stycznia.

rok II (2 NS2-4)

 • 18 października,
 • 21 listopada,
 • 05 grudnia,
 • 31 stycznia.

rok II  (2 NS2-3)

 • 18 października,
 • 25 października,
 • 08 listopada,
 • 21 listopada,
 • 05 grudnia,
 • 13 grudnia,
 • 24 stycznia,
 • 31 stycznia.


kierunek: TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA. HEALTH CARE TECHNOLOGY


Terminy zarezerwowane na zajęcia on-line dla I roku studiów:

rok I (1 NS2-4)

 • 25 października,
 • 08 listopada,
 • 28 listopada,
 • 05 grudnia,
 • 12 grudnia.

 

Studia podyplomowe, doktoranckie i szkoła doktorska


Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami kierowników poszczególnych studiów, zajęcia będą mogły odbywać się stacjonarnie na wydziale, z zapewnieniem środków bezpieczeństwa, za zgodą dziekana i monitorowaniem liczby osób przebywających równocześnie w budynku.


UWAGI DODATKOWE

 1. W miarę możliwości zajęcia odbywające się na wydziale będą planowane w jednej sali dla studentów tak, aby ograniczyć przemieszczanie się po wydziale.
 2. Po wejściu do budynku studenci będą przechodzić bezpośrednio do miejsca odbywania zajęć. 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego